Name-day: Grzegorza, Zofii and Felicji
30 September 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Komunikat dot. usług wodnych i retencji terenowej

09.09.2020

W dniu 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U z 2020r., poz.310 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w zakresie gospodarowania wodami min. opłaty za usługi wodne. Zgodnie z art.272 ust.22 ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z ustaleniem wysokości i poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji terenowej.

Opłaty za usługi wodne uiszcza się za wykonywanie na nieruchomości pow.3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych  z gruntem , mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłaty za usługi wodne ponoszą osoby fizyczne, osoby prawne , jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnym nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do jej zmniejszenia

Wysokość opłat za wymienione usługi wodne ustala Wójt oraz przekazuje informację zawierające wysokość i sposób obliczenia opłaty  podmiotom zobowiązanym do jej ponoszenia.

Do ponoszenia opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych stosuję się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa.

W związku z powyższym Drodzy Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i Rolnicy, którzy powinni uiszczać opłatę za usługi wodne proszeni są o złożenie Oświadczenia – załącznik nr 1.

Nie jesteście Państwo pewni czy powinniście uiszczać opłatę za usługi wodne? 

Wypełnijcie Formularz – załącznik nr 2 , my to sprawdzimy i wyślemy do Państwa informację zwrotną.

Formularze i oświadczenia dostępne są w pokoju nr 26 w Urzędzie Gminy Potęgowo (II piętro) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.potegowo.pl w zakładce Ogłoszenia, Obwieszczenia –  2020 -   Ochrona Środowiska.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Rozbudowa sieci wodociągowej w Łupawie

Inwestycja gminy Potęgowo nagrodzona w ogólnopolskim...

Zbliżają się Dni Solidarności z Osobami Chorującymi...

Podziękowania dla nauczycieli w placówkach Gminy Potęgowo

Rozpoczynają się roboty budowalne na ul. Kościuszki w...