Name-day: Grzegorza, Zofii and Felicji
30 September 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Rozpoczynają się roboty budowalne na ul. Kościuszki w Potęgowie

01.09.2020

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213 z podziałem na odcinki” na terenie gminy Potęgowo obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do budynku urzędu gminy (skrzyżowanie z ul. Dworcową). W zakres inwestycji wchodzi wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci: poszerzenia jezdni do 5,5m, przebudowy chodników, zjazdów, zatoki autobusowej i miejsc parkingowych.

Zadanie realizowane jest dzięki wkładowi finansowemu Gminy Potęgowo jako inwestycja wspólna z Powiatem Słupskim i Gminą Główczyce przy dofinansowaniu środków zewnętrznych  z  Funduszu Dróg Samorządowych.

Koordynatorem zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, a wykonawcą robót firma: Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” s.c. (Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia)

Termin wykonania zadania ustalony jest do dnia 30 listopada 2020r. Ruch drogowy i pieszy w obrębie prowadzonych robót może być utrudniony, wobec czego prosimy o cierpliwość oraz korzystanie w miarę możliwości z objazdów.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Rozbudowa sieci wodociągowej w Łupawie

Inwestycja gminy Potęgowo nagrodzona w ogólnopolskim...

Zbliżają się Dni Solidarności z Osobami Chorującymi...

Podziękowania dla nauczycieli w placówkach Gminy Potęgowo

Rozpoczynają się roboty budowalne na ul. Kościuszki w...