Name-day: Damiana and Wincentego
27 September 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Rozpoczynamy budowę infrastruktury kajakowej na rzece Łupawie

31.07.2020

31 lipca 2020 r. podpisana została umowa na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa w Gminie Potęgowo” w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Wykonawcą projektu i robót jest wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji ANKRA-BIS Małgorzata Trojańska z Rzepnicy; wartość umowy 348.858,00 zł.  Nadzór inwestorski sprawuje Arkadiusz Gołębiewski prowadzący firmę AG Logistic ze Słupska; wartość usługi 7.995,00 zł.

Zaplanowano następujący zakres robót:

1)    Budowa przenoski wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego w Poganicach:

zaprojektowanie i wybudowanie dwóch pomostów (przenosek) przed i za elektrownią o długości 5-6 m, ogrodzenie uniemożliwiające wejście na tamę osób postronnych oraz oznakowanie wodne i tablicę informacyjną;

2)    Budowa drogi do istniejącej przystani kajakowej – miejsca wodowania lub podejmowania kajaków i placu rekreacyjnego: zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej do istniejącej przystani kajakowej: nawierzchnia z kostki betonowej ok. 540 m2 oraz nawierzchnia z ekokraty ok. 180 m2. Budowa pomostu o długości 5-6 m do wyjścia kajakarzy na brzeg oraz do wodowania kajaków oraz oznakowanie drogowe i wodne; 

3)    Budowa przenoski wraz z oznakowaniem przy elektrowni w Łupawie – dz. nr 252/2; 291 obręb 0010 Łupawa: zaprojektowanie i wybudowanie dwóch pomostów (przenosek) przed i za elektrownią o długości 5-6 m, oraz oznakowanie drogowe i wodne. 

4)    Łupawskie Megality: wykonanie i zamontowanie znaku wodnego informującego o atrakcji turystycznej „Łupawskie Megality” .

Wykonanie zaplanowane do 30.09.2021r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż na lata 2014-2020. Zadanie dofinansowane w ramach Działania 8.4. wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO.

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych. Celem bezpośrednim projektu jest zagospodarowanie szlaku wodnego na rzece Łupawa dla turystyki kajakowej. Projekt przyczyni się do powstania silnej i regionalnej marki turystycznej bazującej na szlakach kajakowych, wykreowania unikatowego, sieciowego produktu turystycznego. Zostaną podjęte działania promocyjne produktu turystycznego poprzez m.in. reklamę prasową, radiową, internetową, publikacje, przewodniki, mapy turystyczne, gadżety reklamowe i inne. Na promocję zaplanowano kwotę 54.000,00 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 410.853,00 zł, w tym dofinansowanie 349.225,05 zł.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Zbliżają się Dni Solidarności z Osobami Chorującymi...

Podziękowania dla nauczycieli w placówkach Gminy Potęgowo

Rozpoczynają się roboty budowalne na ul. Kościuszki w...

Wakacyjne remonty w szkołach gminy Potęgowo