Name-day: Grzegorza, Zofii and Felicji
30 September 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

30.06.2020

 

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY POTĘGOWO

Szanowni właściciele lub użytkownicy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Potęgowo, którzy posiadają  zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków w związku z obowiązkiem  ustawowym - art.3 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2020, poz.283 ze zm.) „Gminy  mają obowiązek prowadzenia ewidencji przydomowej oczyszczalni ścieków ”, proszę  Państwa  o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez wypełnienie druku oświadczenia i dostarczenie go do Urzędu Gminy Potęgowo w terminie  do dnia 31 lipca 2020 roku .

Jednocześnie informuję, że zgodnie  z  art. 6 ust 1 ustawy z dnia  13 września 1996r utrzymaniu czystości i porządku w gminach „właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi”

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Potęgowo będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości  płynne.

Druk oświadczenia w załączeniu.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Rozbudowa sieci wodociągowej w Łupawie

Inwestycja gminy Potęgowo nagrodzona w ogólnopolskim...

Zbliżają się Dni Solidarności z Osobami Chorującymi...

Podziękowania dla nauczycieli w placówkach Gminy Potęgowo

Rozpoczynają się roboty budowalne na ul. Kościuszki w...