Name-day: Filipa, Daniela and Anieli
10 July 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Powszechny Spis Rolny 2020 w Gminie Potęgowo

17.06.2020

Wójt Gminy Potęgowo Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. Dokładne Informacje na stronie BIP.

 

Wójt Gminy Potęgowo jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, iż Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony w gminie w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Informacje gromadzone w spisie będą odnosić się do stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Powszechny Spis Rolny odbędzie się w tym samym terminie na terenie całej Polski oraz we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Cel przeprowadzania spisu rolnego

Spisy rolne mają na celu zebranie danych oraz przedstawienie struktury poszczególnych gospodarstw rolnych. Jak wynika z uzasadnienia dołączonego do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. tegoroczne badanie zostanie przeprowadzone po to by:

  • zapewnić bazę informacyjną o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, konieczną dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
  • poddać analizie zmiany, które zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020,
  • wykonać zobowiązania Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
  • zaktualizować statystyczny rejestr gospodarstw rolnych, a tym samym przygotować operaty do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych)

Wszelkie informacje dotyczące PSR 2020 można uzyskać na stronie  https://rolny.spis.gov.pl

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

XXIII sesja Rady Gminy Potęgowo - absolutorium dla Wójta

Odbiór sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie

Projektujemy termomodernizację budynku Szkoły w Łupawie

Remonty dróg gminnych w Nieckowie i Grapicach