Name-day: Damiana, Romana and Izabeli
23 February 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Odbiór końcowy na ul. Szerokiej w Potęgowie

14.02.2020

W dniu 14 lutego 2020 przystąpiono do odbioru końcowego zadania: Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 6 – ulica Szeroka – do drogi powiatowej nr 1179G – etap I.

Roboty zostały wykonane ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu zakładanego w umowie, tj. czerwiec 2020 r. Prace przebiegały sprawnie.

Umowa z Wykonawcą STRABAG Sp. z o.o. podpisana została w dniu 01.04.2019. Etap wyznaczony do wykonania objął odcinek od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Darżyńską przy szkole, jest to odcinek o długości 650 mb. Zadanie było wielobranżowe, w jego zakres wchodziły oprócz robót drogowych również wymiana sieci wodociągowej i sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Wybudowano też chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, pasy zieleni, zatokę autobusową i parking przy szkole. Droga ma nawierzchnię asfaltową. W trakcie prac, po wykonaniu wykopów, stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych wodociągowych i kanalizacyjnych. Wartość zadania wyniosła 4.474.310,57 zł. Wykonano też pod drogą  przyłącza ciepłownicze o wartości 119.466,21 zł.

Wiosną będzie ponownie malowane oznakowanie na asfalcie i zostanie dosiana trawa.

Nadzór inwestorski sprawowany był przez firmę MILAG Michał Łaga z Drawska Pomorskiego, koszt nadzoru 63.591,00 zł. Projekt został opracowany przez w 2016 r. przez DIOGENES STUDIO Sp. z o.o z Gdańska, wartość projektu 72.570,00 zł.

Inwestycja ta była długo wyczekiwana przez mieszkańców i z pewnością podniosła znacząco komfort użytkowania drogi. Stąd też apel do kierowców, aby szanować to nasze wspólne dobro i nie najeżdżać przy parkowaniu na chodniki i pasy zieleni.

K.Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Absolutorium dla Zarządu OSP Potęgowo za 2019 rok

Odbiór końcowy na ul. Szerokiej w Potęgowie

Walentynkowy dzień Babci i Dziadka

Stan zaawansowania budowy sieci ciepłowniczej w Potęgowie

Zimowe szaleństwo w Czarnej Górze