Name-day: Miłosza, Pawła and Tatiany
25 January 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Stopień zaawansowania budowy sieci ciepłowniczej w Potęgowie

27.01.2020

Trwają prace związane z budową sieci ciepłowniczej i wykonaniem węzłów cieplnych w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja inwestycji odbywa się ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do przyjętego harmonogramu.

Zakończono budowę sieci na ulicy Kościuszki w kierunku budynku Urzędu Gminy Potęgowo, na odcinku ulicy Szerokiej do budynków Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) oraz odcinek sieci od ulicy Szerokiej do ulicy Kwiatowej. Obecnie realizowane są roboty budowy sieci ciepłowniczej na ulicy Pocztowej w kierunku ulicy Głowackiego, do Przedszkola w Potęgowie. Na realizowanym odcinku wystąpiła konieczność zmiany trasy przebiegu sieci oraz ograniczenie zakresu realizowanej inwestycji. Jednocześnie z budową sieci ciepłowniczej realizowane są prace związane z montażem węzłów cieplnych w obiektach użyteczności publicznej tj. GOK; GOPS, Przedszkole i Urząd Gminy.

W maju 2019 r. wyłączona została z eksploatacji przestarzała kotłownia osiedlowa, a budynki wielorodzinne spółdzielni mieszkaniowych oraz domy Na Skarpie są zasilane z nowego źródła ciepła – biogazowni.

Przypominamy, iż Wykonawcą robót jest wyłonione w przetargu Konsorcjum „Potęgowo 2017” składające się z 4 firm, lider konsorcjum – Infracorr Sp. z o.o. z Gdańska. Aktualnie prace budowlane wykonuje jeden z członków konsorcjum - BMB Santech Sp. z o.o. z Gdańska, Nadzór inwestorski sprawowany jest przez Przemysława Marszałkowskiego, prowadzącego Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA z Banina. Nadzór autorski sprawowany jest przez wykonawcę dokumentacji projektowej Kazimierza Kurkowskiego, Technika Sanitarna z Grudziądza.

Termin zakończenia zadania wyznaczono na 30 czerwca 2020 r. Całkowity koszt zadania 8.431.507,29 zł (w tym: Gminy Potęgowo 7.335.085,29 zł, partnera -  Nadmorskich Elektrowni Wiatrowych Darżyno Sp. z o.o. 1.096.422,00 zł). Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

D.Huras, K.Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Nowy budynek przedszkola i żłobka w Potęgowie jeszcze w tym...

Remont świetlicy w Żochowie – podpisana umowa

Dostawa książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Sieć wodociągowa w Potęgowie "Za torami"

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy Szkole Podstawowej w...

Asystent rodziny – rozstrzygnięcie konkursu GOPS