Name-day: Miłosza, Pawła and Tatiany
25 January 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XIX sesja Rady Gminy Potęgowo

24.01.2020

W dniu 24 stycznia 2020 odbyła się XIX sesja Rady Gminy Potęgowo.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Zientarskiego, Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.  Wójt przedstawił zebranym Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie Pawła Kamińskiego, który funkcję tę sprawuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 

Przedstawiono również:

- Sprawozdanie za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo – Kierownik Referatu Oświaty Anna Basarab;

- Sprawozdania komisji Rady Gminy Potęgowo z działalności w 2019 roku:

Komisja Spraw Społecznych  -Przewodnicząca Teresa Mazur

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – z-ca Przewodniczącego Renata Szmajda

Komisja Skarg i Wniosków – Przewodnicząca  Anetta Słomińska

Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Bogusław Czerwiński;

-Informację na temat funkcjonowania ciepłociągu oraz zmian cen za ciepło dostarczane z gminnej sieci ciepłowniczej na niższe – Dyrektor Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie Elwira Szewczyk.

 

Podjęto następujące uchwały:

1) w sprawie ustalenia: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku.

2) w sprawie zatwierdzenia planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie na 2020 rok.

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych przy granicy obrębów Poganice i Żochowo, w rejonie drogi DK6, w gminie Potęgowo.

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębów Karżnica, Nowa Dąbrowa, Wieliszewo i Malczkówko w gminie Potęgowo.

5) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2020 rok.

6) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2020-2036.

 

Na zakończenie zgłoszono wnioski i informacje.

K.Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Nowy budynek przedszkola i żłobka w Potęgowie jeszcze w tym...

Remont świetlicy w Żochowie – podpisana umowa

Dostawa książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Sieć wodociągowa w Potęgowie "Za torami"

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy Szkole Podstawowej w...

Asystent rodziny – rozstrzygnięcie konkursu GOPS