Name-day: Elwiry, Diany and Heleny
13 August 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Zmiana cen za ciepło dostarczane z Gminnej Sieci Ciepłowiczej

Zmiana cen za ciepło dostarczane z Gminnej Sieci Ciepłowiczej
22.01.2020

W styczniu br. dokonano analizy funkcjonowania nowego systemu ciepłowniczego zasilanego z biogazowni NEW Darżyno pod kątem technologicznym i ekonomicznym. Na podstawie comiesięcznych odczytów urządzeń pomiarowych zlokalizowanych w węzłach ciepłowniczych
u Odbiorców oraz odczytów ciepłomierza w biogazowni, został wyliczony współczynnik wielkości sprzedaży ciepła Odbiorcom końcowym do ilości ciepła zakupionego od wytwórcy.

Współczynnik ten obrazuje poziom sprawności systemu w okresie od uruchomienia, tj. 15.05.2019r. do dnia 31.12.2019r. i wynosi 66,6%. W analizowanym okresie aby dostarczyć mieszkańcowi 1 GJ energii cieplnej, należało zakupić od wytwórcy 1,5 GJ energii. Różnicę stanowi ciepło zużyte na utrzymanie temperatury wody krążącej w sieci oraz uzupełniania zładu wodnego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono ceny i stawki opłat na poziomie niższym niż obowiązujące – opłata stała za moc zamówioną - zmniejszenie o 20%, opłata zmienna za GJ energii cieplnej – zmniejszenie o 10 %.

Na mocy Zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 16.01.2020r. „W sprawie ustalenia taryf na dostawę ciepła z gminnej sieci ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo”, nowe stawki opłat wejdą w życie z dniem 01.02.2020r. Do dnia 31.01.2019r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą stosowane ceny ustalone Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 01.02.2019r.

Ceny ciepła obowiązujące od dnia 01 lutego 2020r.:

Rodzaj opłaty

netto

VAT

brutto

Opłata za zamówioną moc cieplną [zł/MW/m-c]

12.862,41

2.958,35

15.820,76

Opłata za ciepło na cele c.o. [zł/GJ]

44,31

10,19

54,50

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie przedsiębiorstwa, które są podstawą dla wystawienia faktury za zakupione ciepło (np. przez spółdzielnię, czy wspólnotę mieszkaniową) nie są automatycznie stosowane w rozliczeniach z mieszkańcami. Zarządcy budynków określają metodę podziału kosztów ciepła na poszczególne lokale w wewnętrznym regulaminie rozliczania ciepła. Prawo energetyczne daje dużą swobodę w doborze metody przypisania udziału poszczególnych lokali w ogólnych kosztach zakupu ciepła. I tak np. opłata stała za moc zamówioną naliczana jest Odbiorcy w MW, natomiast bardzo często zarządcy nieruchomości w rozliczeniu z poszczególnymi lokatorami dzielą tę opłatę na m2 powierzchni lokalu oraz części wspólnej. Również cena za podgrzanie m3 ciepłej wody nie jest obecnie określana przez dostawcę ciepła, tylko wynika z przyjętego współczynnika podgrzania ciepłej wody określonego w wewnętrznym regulaminie rozliczania ciepła w SM lub WM.

W związku z przepisami ustawy Prawo Energetyczne nowe ceny i stawki opłat mogą być wprowadzone do stosowania po upływie od 14 do 45 dni od dnia zatwierdzenia nowej Taryfy. Na mocy uchwały Nr XLVIII/353/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Potęgowo, organem właściwym do postanawiania o wprowadzeniu „Taryfy na dostawę ciepła” jest Wójt Gminy Potęgowo.

Elwira Szewczyk – Dyrektor ZUP Potęgowo

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” 2020

Rozpoczynamy budowę infrastruktury kajakowej na rzece...

Kontynuacja przebudowy drogi gminnej Łupawa – Dąbrówno -...

Przebudowa budynku Przedszkola w Łupawie - podpisana umowa...

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w...