Name-day: Danuty, Igora and Remigiusza
01 October 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Powstał projekt świetlicy w Głuszynie

30.12.2019

Wykona została dokumentacja projektowa zadania: „Budowa świetlicy w miejscowości Głuszyno”.  

Projekt przewiduje budowę obiektu parterowego, z podcieniem, przykrytego dachem dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosić będzie 150,94 m2, natomiast wraz z podcieniem 199,59 m2, kubatura 887,08 m3. Sala główna będzie miała powierzchnię 69,66 m2 Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania jako dwururową, zasilaną z powietrznej pompy ciepła. Zaplanowano również parking i oświetlenie zewnętrzne.

Autorem dokumentacji jest zespół projektantów pod kierownictwem Jędrzeja Myszki, prowadzącego pracownię projektową DeCaDa w Kościerzynie.

Koszt dokumentacji wyniósł 9.471,00 zł i jest on pokryty z funduszu sołeckiego.

K.Kozioł, D.Huras