Name-day: Juliusza, Jana and Magdaleny
27 May 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Potwierdzanie dowodów osobistych za zgodność z oryginałem

02.12.2019

 Uprzejmie informujemy, że w kompetencji organu gminy nie znajduje się uwierzytelnianie kserokopii dowodu osobistego.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego organ gminy może potwierdzić zgodność wykonanej kserokopii dokumentu z oryginałem dokumentu jeżeli w aktach sprawy znajduje się oryginał dokumentu. Dowód osobisty jest dokumentem wykonanym w 1 egzemplarzu, znajdującym się we władaniu posiadacza dokumentu. Organ gminy w dokumentach nie posiada kopii dowodu osobistego.

Zatem właściwym do stwierdzenia zgodności kopii dowodu osobistego z oryginałem jest notariusz, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.  Powyższe stanowisko potwierdza pismo Wojewody Pomorskiego skierowane do urzędów gmin i miast województwa pomorskiego z poleceniem stosowania w/w wytycznych.

Często jednak można usłyszeć zdanie, iż w sytuacji braku kancelarii notarialnej w danej gminie, wójt gminy może uwierzytelnić kserokopię dowodu osobistego. Jednak te stwierdzenie nie zasługuje na aprobatę, ponieważ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07.02.2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki jednoznacznie określa, iż w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu upoważniony jest wójt/burmistrz/prezydent. Nie ma tutaj mowy o dowodach osobistych.

Reasumując: stwierdzanie zgodności odpisu z okazanym dokumentem jest kompetencją notariuszy.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Projektujemy termomodernizację budynku Szkoły w Łupawie

Remonty dróg gminnych w Nieckowie i Grapicach

Dotacje na realizację zadań publicznych w Gminie Potęgowo

Konferencja „Czyste powietrze od źródła do odbiorcy –...