Name-day: Elwiry, Diany and Heleny
13 August 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XV sesja Rady Gminy Potęgowo

30.10.2019

29 października 2019 r. odbyła się  XV Sesja Rady Gminy Potęgowo. Poprowadził ją Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski. Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił zebranym informację z działalności międzysesyjnej.

Komendant Gminny OSP Potęgowo Piotr Basarab przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Potęgowo za trzy kwartały 2019 roku. Dowiedzieliśmy się m.in., ze w ostatnich trzech kwartałach jednostki OSP wyjeżdżały do zdarzeń 105 razy, w tym 50 razy do pożarów, z których najtrudniejszy był pożar budynku wielorodzinnego w Karżnicy. Strażacy brali też udział w zabezpieczaniu różnych imprez sportowych i kulturalnych.

Ważnym punktem sesji było uchwalanie nowych podatków na rok budżetowy 2020. Niestety podatki wzrosną. Dla przykładu podatek rolny będzie wynosił za 1 ha przeliczeniowy 146,15 zł, podatek od nieruchomości dla zabudowy mieszkaniowej 0,75 zł za 1 m2, związanych z działalnością gospodarczą 22,49 zł za 1 m2 , grunty pozostałe 0,33 zł za 1 m2. Pozostałe informacje już niedługo w szczegółowym protokole z sesji.  Decyzja o podwyższeniu podatków nie była łatwa, ale w związku z podwyżkami niemal wszystkiego konieczna. Wzrost podatków spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu Gminy w 2020 r. o ok. 300 tys. zł, natomiast decyzje podjęte na szczeblu państwowym spowodowały, iż wpływy do budżetu Gminy zmniejszą się o ok. 900 tys. zł. 

Na sesji radni dokonali też wyboru ławnika na kadencję 2020-2023, została nim pani Jolanta Józefowicz.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

  1.  w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
  2.  w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020r. do 2023r.
  3. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku, zasad  jego poboru i zwolnień od tego podatku.
  4. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2020 roku.
  5. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku.
  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/114/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 05.09.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Grapice i Głuszynko, obejmujących zwarte obszary zabudowy oraz rolniczą przestrzeń produkcyjną, w gminie Potęgowo.
  7. w sprawie zmiany Uchwały nr III/23/2018 Rady Gminy Potęgowo z dn.14.12.2018r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2019 (zmienionego Uchwałą nr IX/76/2019 z dnia 22.05.2019r.).
  8.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2019 rok.
  9. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2034.
  10. wsprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na przeprowadzeniu szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Potęgowo.

Na koniec zgłoszono wolne wnioski, po czym Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo zamknął obrady.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” 2020

Rozpoczynamy budowę infrastruktury kajakowej na rzece...

Kontynuacja przebudowy drogi gminnej Łupawa – Dąbrówno -...

Przebudowa budynku Przedszkola w Łupawie - podpisana umowa...

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w...