Name-day: Juliusza, Jana and Magdaleny
27 May 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Ruszyła budowa ciepłociągu na ul. Racławickiej w Potęgowie

19.09.2019

Trwa realizacja zadania: przebudowa sieci ciepłowniczej w Potęgowie Na Skarpie, ul. Racławicka  o długości ca 420,8  mb i średnicy od 2x26,9 x 2,6/125 mm do 2x88,9x3,2/250 mm wraz z przyłączami i węzłami. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci ciepłowniczej preizolowanej w  systemie rur podwójnych typu TWIN. Projektowany odcinek sieci cieplnej włączony będzie do istniejącego ciepłociągu preizolowanego o średnicy Dn200, zrealizowanego w roku 2018. Ww. sieć cieplna Dn200  zasilana jest z istniejącej biogazowni zlokalizowanej w Darżynie, eksploatowanej przez Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o.. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci o długości ca 420,8 mb i 7 wymiennikowych węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, usytuowanych wzdłuż ul. Racławickiej w Potęgowie. Na rurociągu wykonuje się odgałęzienia w ilości 15 szt., w tym 7 wraz z węzłami cieplnymi w budynkach podłączonych do dotychczasowej kotłowni węglowej oraz 8 szt. przyłączy do granicy działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, tak aby pozostali mieszkańcy mogli przyłączyć się do sieci. Na ul. Racławickiej zostanie również położony nowy chodnik.

Na realizację zadania pozwoliły dodatkowe wynegocjowane przez Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina środki z dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020. Koszt zadania  899.405,00 zł, w tym  dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj.  639.846,21 zł. Wykonawcą zadania jest Konsorcjum „Potęgowo 2017” , którego liderem jest firma Infracorr Sp. z o.o. z Gdańska.

Planowany termin zakończenia robót to 15 października 2019 r.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Projektujemy termomodernizację budynku Szkoły w Łupawie

Remonty dróg gminnych w Nieckowie i Grapicach

Dotacje na realizację zadań publicznych w Gminie Potęgowo

Konferencja „Czyste powietrze od źródła do odbiorcy –...