Name-day: Bartłomieja, Franciszka and Łukasza
17 February 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Nie zapychaj! Pomyśl… - kanalizacja to nie śmietnik

07.08.2019

Instalacja kanalizacyjna jest jednym z największych osiągnięć cywilizacyjnych. Może się wydawać, że odprowadzanie brudnej wody i ścieków nie jest niczym szczególny, jednak jeszcze nie tak dawno brak kanalizacji był przyczyną wielu chorób i epidemii. Niestety nieprawidłowa eksploatacja kanalizacji może skutkować jej złym działaniem, objawiającym się emisją uciążliwych odorów oraz powstawaniem zatorów i wybijaniem nieczystości w mieszkaniach.

Główną przyczyną zatorów przyłączy i sieci kanalizacyjnej jest wrzucania do rur kanalizacyjnych odpadów. Niby sprawa jest oczywista - do kanalizacji powinny trafiać tylko zanieczyszczenia fizjologiczne i papier toaletowy, który jest produkowany ze specjalnej mieszanki celulozowej rozpuszczającej się w wodzie, dzięki czemu nie zapycha rur. Tymczasem do rur trafiają resztki jedzenia, obierki, tłuszcze, pieluchy, patyczki do uszu, nici dentystyczne, woreczki, papierowe ręczniki, cement, gruz, oleje silnikowe… Często w rurach  są znajdowane martwe kociaki, szczenięta, pióra, skóry i wnętrzności drobiu a nawet całe kurczaki. Największą zmorą są jednak chusteczki nawilżane dla niemowląt. To, że nie można ich wrzucać do toalet, jest zaznaczone na opakowaniu, ale niestety nie wszyscy czytają tę informację, a jeśli nawet czytają, to lekceważą. Chusteczki zaś wykonane są z tkaniny, która nie rozpuszcza się w wodzie. Zatykają więc rury, a jeśli je pokonają, to problem jest jeszcze większy, bo mogą uszkodzić nowoczesne urządzenia w przepompowni i oczyszczalni ścieków, nawijając się na pompach, mieszadłach itp...

Zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych reguluje art. 9 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z którym: zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

a)       odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien;

b)      odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

c)       substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85˚C,  a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

d)      substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

e)       odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

f)       ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne, laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Nieprzestrzeganie powyższych zakazów niesie za sobą konsekwencje karne i finansowe. Zgodnie z art. 28 ust 4a ww. ustawy, kto nie stosuje się do zakazów określonych w art. 9, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

Elwira Szewczyk – Dyrektor ZUP Potęgowo

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Absolutorium dla Zarządu OSP Potęgowo za 2019 rok

Odbiór końcowy na ul. Szerokiej w Potęgowie

Walentynkowy dzień Babci i Dziadka

Stan zaawansowania budowy sieci ciepłowniczej w Potęgowie

Zimowe szaleństwo w Czarnej Górze