Name-day: Kingi, Krystyny and Michaliny
24 July 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej Grąbkowo - Runowo

09.07.2019

Gmina Potęgowo wspólnie z Powiatem Słupskim przebuduje drogę powiatową z Grąbkowa do Runowa. 8 lipca odbyło się przekazanie placu budowy pierwszego odcinka z Grąbkowa do miejscowości Darżynko.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli: Wice Starosta Rafał Konon, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku Mariusz Ożarek wraz z pracownikiem, Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin wraz z pracownikiem oraz Wykonawca robót Piotr Lorek.

W ramach pierwszego etapu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo”, przebudową objęty jest odcinek drogi do 2 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1188G w Grąbkowie w kierunku Kolonii pod Darżynkiem. Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu cementowego wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego.

Drogę przebuduje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOREK Piotr Lorek ze  Słupska. Umowę na wykonanie zadania podpisano w lutym. Wykonawca został wyłoniony dopiero w drodze drugiego postępowania przetargowego. Wartość inwestycji wynikająca z umowy to 1.000.000 złotych - w podziale na jednostki finansujące, czyli Gmina Potęgowo – do 500.000 zł oraz Powiat Słupski –  do 500.000 zł.

Termin wykonania zadania ustalono na 30 listopada 2019 r. W chwili obecnej Wykonawca został zobowiązany do uzgodnienia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, po tym czasie rozpoczęte zostaną prace drogowe. Urząd Gminy Potęgowo będzie informować mieszkańców o tymczasowych utrudnieniach w ruchu i możliwych objazdach.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Gmina Potęgowo nagrodzona za działania senioralne....

Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej Grąbkowo - Runowo

Partnerstwo Gminy Potęgowo z Miastem i Gminą Radków

X sesja Rady Gminy Potęgowo. Absolutorium dla Wójta

Wyjazd uczniów SP w Potęgowie do Karlskrony

Biegi podczas XV Festynu Rodzinnego w Łupawie