Name-day: Darii, Mateusza and Marka
21 September 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

06.06.2019

Potęgowo, 05.06.2019 r.

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

 

Szanowni Rolnicy,

 

Przypominamy, że zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t. j. Dz. U. 2015 poz. 187 ze zm.) w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę ARiMR udziela pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji.

Wyżej wymieniona pomoc jest udzielana w przypadku gdy szkody, o których mowa, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Straty w gospodarstwach rolnych powinny być zgłaszane niezwłocznie do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Na podstawie złożonych przez rolników wniosków o oszacowanie szkód, Wójt Gminy występuje do Wojewody
o powołanie Komisji do szacowania strat w uprawach.

Zgodnie z Raportem Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach dotyczącym monitoringu suszy, zagrożenie wystąpienia suszy na terenie Gminy Potęgowo aktualnie występuje w uprawach zbóż jarych i ozimych wyłącznie na glebach kategorii „I” bardzo lekkiej (tj. na glebach gatunku: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty).

Dodatkowych informacji udziela pracownik ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska (numer kontaktowy: 59 845 49 87

Wójt Gminy Potęgowo

Dawid Litwin    

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Biegowe mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Potęgowie

Ruszyła budowa ciepłociągu na ul. Racławickiej w Potęgowie

Przebudowa drogi Grąbkowo - Runowo

Ulica Szeroka w Potęgowie coraz piękniejsza

Montaż lampy hybrydowej w miejscowości Rębowo

Stypendia starosty dla naszych uczniów