Name-day: Apolinarego, Filipa and Róży
23 August 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Ruszyły roboty na ulicy Szerokiej w Potęgowie

07.05.2019

Zgodnie z ustaleniami rozpoczęły się już konkretne działania związane z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 6 – ulica Szeroka – do drogi powiatowej nr 1179G – etap I”.

Na początku Wykonawca przystąpił do robót sanitarnych, tj. budowy kanalizacji sanitarnej. Następnie będzie realizowana kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa. Roboty prowadzone są aktualnie na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Pocztową. Równolegle też prowadzone są na tym odcinku roboty związane z budową sieci ciepłowniczej.

Przypominamy, iż wykonawcą zadania jest firma Strabag Sp. z o.o., na podstawie umowy podpisanej w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Etap wyznaczony do wykonania obejmuje odcinek od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Darżyńską przy szkole, jest to odcinek o długości 650 mb. Zadanie jest wielobranżowe, w jego zakres wchodzą oprócz robót drogowych również wymiana sieci wodociągowej i sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Zaplanowano też budowę chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu. Droga będzie miała nawierzchnię asfaltową. Łącznie wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 4.297.913,97 zł. Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez firmą MILAG Michał Łaga z Drawska Pomorskiego, koszt nadzoru 63.591,00 zł. Projekt został opracowany przez w 2016 r. przez DIOGENES STUDIO Sp. z o.o z Gdańska, wartość projektu 72.570,00 zł.

Planowany termin zakończenia robót w czerwcu 2020r.

Przypominamy, że na czas robót obowiązuje zmieniona organizacja ruchu drogowego.

K.Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Milion złotych na edukację przedszkolaków w gminie Potęgowo

Wakacyjne remonty w Szkole Podstawowej w Potęgowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie - kolejny...

Wakacyjne remonty w szkole i przedszkolu w Łupawie

Festyn tradycji i smaków w Gminie Potęgowo

Kolejny odbiór częściowy na ul. Szerokiej w Potęgowie