Name-day: Emila, Karoliny and Marii
05 August 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

30.01.2018

Działając w zgodzie z przepisami prawa i reagując na złożony w Urzędzie Gminy w Potęgowie wniosek, wójt gminy rozpoczął kolejne postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dot. chowu trzody chlewnej.

To kolejne tego typu postępowanie w gminie Potęgowo. W ramach przewidzianej procedury odbędzie się udział społeczeństwa - w stosownym momencie zorganizowane zostaną otwarte spotkania dla osób zainteresowanych tematem postępowania. Informacje o kolejnych etapach procedury oraz terminach spotkań pojawią się na tablicach ogłoszeń, w Internecie oraz innych środkach przekazu. Poniżej treść obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Potęgowo - 30.01.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam, że na wniosek Grzegorza Zielińskiego i Krzysztofa Zielińskiego (wniosek z dnia 03 .01.2018, data wpływu 04.01.2018) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej o obsadzie docelowej 10.000 szt. na gruntach rolnych w miejscowości Głuszynko.

Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 17 obr. Głuszynko.

Zakres przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie zakłada budowę 5 obiektów  inwentarskich do chowu trzody chlewnej, technologię bezściółkową, polegającą na utrzymywaniu zwierząt bez ściółki na rusztach. Zbiorniki na gnojowicę będą zlokalizowane pod posadzką budynku inwentarskiego.

Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod numerem karty X/5/2018 . Inwestor wraz z wnioskiem złożył również raport o oddziaływaniu na środowisko, informacja o raporcie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie informacji  o  środowisku  pod numerem karty X/6/2018.

Wójt Gminy Potęgowo,  działając  zgodnie z art.  77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwraca się pismem z dnia 30.01.2018 do Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska i organu właściwego w sprawie ocen  wodnoprawnych  o wydanie uzgodnienia dla środowiskowych uwarunkowań realizacji w/w przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku i Marszałka Województwa Pomorskiego o wydanie  opinii  dla środowiskowych uwarunkowań realizacji w/w  przedsięwzięcia.

Z dokumentacją dotyczącą w/w postępowania (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji oraz raportem) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Potęgowo, pokój nr 25. Sprawę prowadzi insp. ds. zamówień publicznych i ekologii.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Rozpoczynamy budowę infrastruktury kajakowej na rzece...

Kontynuacja przebudowy drogi gminnej Łupawa – Dąbrówno -...

Przebudowa budynku Przedszkola w Łupawie - podpisana umowa...

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w...

XXIII sesja Rady Gminy Potęgowo - absolutorium dla Wójta