Name-day: Emila, Karoliny and Marii
05 August 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XLIX Sesja Rady Gminy Potęgowo

25.01.2018

24 stycznia 2018 odbyła się XLIX Sesja Rady Gminy Potęgowo. Sesję otworzył tradycyjnie przewodniczący Rady Gminy.  Następnie został ustalony porządek obrad, na który złożyło się stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzednich sesji oraz zatwierdzenie porządku obrad. Wójt gminy Potęgowo poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym oraz przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Kolejno zostało przedstawione sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo. W toku trwania Sesji Rady Gminy podjęto uchwały:

1) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku,

2) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół na rok szkolny 2018/2019,

3) w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Potęgowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019,

4) w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego centrum miejscowości Potęgowo i fragmentu obrębu Darżyno, w gminie Potęgowo,

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Potęgowo (Potęgowo Zachód),

7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Potęgowo,

8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w obrębie Darżyno, w gnminie Potęgowo.

 

Kolejnym punktem obrad były wnioski i interpelacje radnych. W części końcowej zostały także przedstawione sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za 2017 rok oraz sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2017 rok.

 

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Rozpoczynamy budowę infrastruktury kajakowej na rzece...

Kontynuacja przebudowy drogi gminnej Łupawa – Dąbrówno -...

Przebudowa budynku Przedszkola w Łupawie - podpisana umowa...

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w...

XXIII sesja Rady Gminy Potęgowo - absolutorium dla Wójta