Name-day: Gabriela, Anastazji and Anny
27 February 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Lista inwestycji

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo

W dniu 29 czerwca odbył się odbiór końcowy realizacji inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowie nowej sieci przesyłowej wraz z przyłączeniem do...