Imieniny: Aliny, Anety i Justyny
16 Czerwiec 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie Gminy Potęgowo

W dniu 03.03.2015r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku Wójt Gminy Potęgowo Pan Dawid Litwin wraz ze Skarbnikiem Gminy Potęgowo Panią Małgorzatą Dąbrowską podpisali umowę dotyczącą przyznania pomocy w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Celem projektu jest zabezpieczenie i oznakowanie cennych przyrodniczo drzew jak również zachowanie atrakcyjności naszej Gminy poprzez ustawienie znaków i tablic informujących o występowaniu na danym obszarze pomników przyrody. W ramach realizacji projektu Gmina Potęgowo oznakuje tablicami informacyjnymi 19 pomników przyrody (w tym 18 drzew i jedna grupa 3 drzew). Ponadto zostanie zamontowanych 18 sztuk znaków kierunkowych wskazujących z dróg leśnych kierunek i odległość do występowania pomnika przyrody. W trzech sołectwach, na których terenie występują pomniki przyrody zostaną ustawione tablice przyrodnicze zawierające informacje o występowaniu na danym terenie pomników przyrody i zaznaczeniu ich położenia na mapie. Cztery pomniki przyrody zostaną zabezpieczone poprzez wykonanie drewnianych ogrodzeń (płot myśliwski), które zapobiegną zniszczeniu cennych przyrodniczo drzew oraz uniemożliwią parkowanie pod nimi samochodami. Przedsięwzięcie dofinansowane jest w 85% kosztów kwalifikowanych. Kwota przyznanej pomocy wynosi 13 804,00 zł. Termin realizacji projektu od marca do czerwca 2015r.