Imieniny: Aliny, Anety i Justyny
16 Czerwiec 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Wyposażenie placu przy remizie w Łupawie w infrastrukturę do organizacji imprez plenerowych

W dniu 31 października 2012 r. została podpisana umowa nr 00322-6922-UM1100386/12 na dofinansowanie operacji pn: „Wyposażenie placu przy remizie w Łupawie w infrastrukturę do organizacji imprez plenerowych ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Cel operacji: "Poprawa warunków życia mieszkańców Łupawy poprzez wyposażenie placu przy remizie OSP.

Projekt został dofinansowany w 75% kosztów kwalifikowanych.

Budżet projektu: Całkowite koszty – 41 683,39 PLN Wydatki kwalifikowane – 33 888,94 PLN Kwota dofinansowania –25 416,00 PLN Wkład własny Gminy – 16 267,39 PLN

Projekt zakładał wyposażenie placu przy remizie w Łupawie w infrastrukturę do organizacji imprez plenerowych. W ramach projektu zostały zakupione: - lampy solarne – 7 sztuk - namiot imprezowy – 1 sztuka - mobilne zestawy do koszykówki – 2 sztuki - ławo-stoły – 7 sztuk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.