Imieniny: Aliny, Anety i Justyny
16 Czerwiec 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Poganice i Żochowo

W dniu 19 grudnia 2009 r. Gmina Potęgowo podpisała z Samorządem Województwa Pomorskiego w Gdańsku umowę nr 00033-6921-UM1100001/09/12 na dofinansowanie operacji pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Poganice i Żochowo- etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Projekt został dofinansowany w 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Cel projektu. „Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Poganice i Żochowo poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej co wpłynie na poprawę warunków rozwijania i prowadzenia działalności gospodarczej.” Budżet projektu: Całkowite koszty – 1 399 589,47 PLN Kwota dofinansowania –703 602,00 PLN PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.