Imieniny: Aliny, Anety i Justyny
16 Czerwiec 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Wielofunkcyjnego Ośrodka Przemysłowo-Usługowego w Potęgowie

W dniu 31.10.2013r. Gmina Potęgowo podpisała umowę nr POIG-06.02.02-00-004/12-00 z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie projektu pn: „Przygotowania dokumentacji technicznej dla Wielofunkcyjnego Ośrodka Przemysłowo - Usługowego w Potęgowie” Nasz projekt znalazł się na zatwierdzonej przez Ministerstwo Gospodarki liście wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałania 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych. Przewidziana kwota dofinansowania wynosi 297 131,10 zł, co stanowi 85% wartości projektu (356 700,00 zł). Projekt ten umożliwi rozpoczęcie procedur zmierzających do uzbrojenia prawie 45 ha terenu we wszelkie media (budowa ujęcia wody wraz z siecią wodociągową, budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej). Wykonanie dokumentacji pozwoli również na wykonanie inwestycji drogowych zaplanowanych na obszarze inwestycyjnym wraz z oświetleniem.

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz w dalszej kolejności uzbrojenie terenu zwiększy atrakcyjność Gminy Potęgowo dla potencjalnych inwestorów. Teren w 2008r. zajął pierwsze miejsce w konkursie „Grunt na medal” i został najlepszym terenem inwestycyjnych województwa pomorskiego.