Imieniny: Michaliny, Michała i Piotra
19 Październik 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach Gminy Potęgowo

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach gminy Potęgowo”

  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  • Priorytet IX,
  • Działanie 9.1
  • Podzdziałanie 9.1.2

Wartość projektu: 102 670,08 zł

 

Projekt indywidualizacji dotyczył:

Zakupu specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i programów do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych takich jak dysleksja, wady postawy, dyskalkulia i zaburzenia koordynacji ruchowej oraz pogłębiania zainteresowań matematyczno – przyrodniczych i artystycznych. Zakupiony sprzęt będzie służył wyrównywaniu szans edukacyjno-profilaktyczno-rozwojowych uczniów i uczennic z terenu Gminy Potęgowo.