Imieniny: Aliny, Anety i Justyny
16 Czerwiec 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Budowa sieci wodociągowej - połączenie wodociągów Grąbkowo II z Grąbkowem I

W dniu 11 maja 2015 r. Gmina Potęgowo podpisała z Samorządem Województwa Pomorskiego w Gdańsku umowę nr 00273-6921-UM1100308/14 na dofinansowanie operacji pn: „Budowa sieci wodociągowej-połączenie wodociągów Grąbkowo II z Grąbkowem I” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Projekt został dofinansowany w 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Cel projektu. „Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Grąbkowo poprzez budowę sieci wodociągowej, która zapewni mieszkańcom wodę zdatną do picia.”

Budżet projektu:

  • Całkowite koszty –143483,59 PLN
  • Kwota dofinansowania – 53 615,42 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.