Imieniny: Aliny, Anety i Justyny
16 Czerwiec 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Budowa małej altany pełniącej funkcje rekreacyjne oraz zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla zespołów muzycznych działających przy GOK w Potęgowie

W dniu 07 stycznia 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Jerzy Waldemar Awchimieni podpisał umowę nr 01220-6930-UM1142328/13 na dofinansowanie operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 pn: „Budowa małej altany pełniącej funkcje rekreacyjne oraz zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla zespołów muzycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie wraz z organizacją "I Przeglądu Solistów - Instrumentalistów" Celem realizacji operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich poprzez budowę altany, zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych oraz organizację "I Przeglądu Solistów-Instrumentalistów" Projekt zostanie dofinansowany w 69% kosztów kwalifikowanych.

Budżet projektu:

  • Całkowite koszty – 46 364,60 PLN
  • Kwota dofinansowania –26 165,23 PLN
  • Wkład własny Gminy – 20 199,37 PLN

Projekt zakłada

  1. Budowa małej altany przy Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie. Będąca przedmiotem projektu mała altana została wybudowana przy Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie, ul. Szkolna 2b. Wybudowana altana z miejscami do siedzenia posłuży do atrakcyjniejszego spędzania czasu przez lokalną społeczność na świeżym powietrzu.
  2. Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych. Projekt przewiduje zakup 1 saksofonu, 2 klarnetów, 1 gitary elektro- akustycznej, 1 keyboardu, 1 zestawu perkusyjnego, 4 mikrofonów, 4 symetryzatorów sygnału, 2 bramek szumów, 1 zestawu mikrofonów do perkusji, 2 statywów mikrofonowych, 1 statywu niskiego oraz 1 trąbki dla zespołów instrumentalnych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. W Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie, działają, co najmniej 3 zespoły instrumentalne. W skład tych zespołów, wchodzi ok. 20 osób, które są mieszkańcami Gminy Potęgowo. Repertuar zespołów, jest różnorodny i dostosowany do potrzeb imprez kulturowych organizowanych na terenie Gminy, dlatego też zespoły te, są wizytówką Gminy Potęgowo. Organizatorzy mogą zawsze liczyć na występy naszej uzdolnionej młodzieży. Zakupione instrumenty przyczynią się do wzbogacenia repertuaru naszych muzyków, a co za tym idzie do podniesienia atrakcyjności występów podczas organizowanych imprez.
  3. Zorganizowanie "I Przeglądu Solistów - Instrumentalistów" Projekt ukierunkowany jest również na zorganizowanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie przeglądu pn: "I Przegląd Solistów - Instrumentalistów", dzięki któremu chcemy rozpowszechnić zamiłowanie do gry na instrumentach, a zarazem pobudzić społeczność naszej i sąsiadujących gmin do aktywności, jaką jest min. uczestnictwo w przeglądach artystycznych. Głównym celem tego przedsięwzięcia, jest przede wszystkim promowanie solistów - instrumentalistów z terenu obszaru Partnerstwa Dorzecze Słupi ".

Na „I Przegląd Solistów - Instrumentalistów” zostali zaproszeni artyści z terenu obszaru Partnerstwa Dorzecza Słupi. W przedsięwzięciu udział wzięło 27 solistów - instrumentalistów z terenu obszaru Partnerstwa Dorzecza Słupi, którzy przyjechali z siedmiu placówek: Szkoły Podstawowej w Głobinie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępic, Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, Zespołu Szkół w Potęgowie, Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce, Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie. Zmagania solistów na scenie oceniała komisja w składzie: Medea Berianidze, Zbigniew Piątkiewicz, Zbigniew Baubatun.

1 czerwca bieżącego roku amatorzy muzycznych doznań spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie podczas „I Przeglądu Solistów-Instrumentalistów”. Tegoroczny konkurs zorganizowany został przez Urząd Gminy w Potęgowie, a zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie w ramach projektu „Budowa małej altany, pełniącej funkcje rekreacyjne oraz zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla zespołów muzycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie wraz z organizacją I-go Przeglądu Solistów – Instrumentalistów”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 69 % kosztów kwalifikowanych z budżetu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi przeznaczonego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z realizacją umowy podpisanej pomiędzy Gminą Potęgowo, a Urzędem Marszałkowskim, w ramach zadania we wrześniu 2013 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie, została wybudowana mała altana pełniąca funkcje rekreacyjne. Za uzyskane dofinansowanie zostały zakupione instrumenty i akcesoria muzyczne dla zespołów i solistów działających przy GOK w Potęgowie.

Na „I Przegląd Solistów - Instrumentalistów” zostali zaproszeni artyści z terenu obszaru Partnerstwa Dorzecza Słupi. W przedsięwzięciu udział wzięło 27 solistów - instrumentalistów z terenu obszaru Partnerstwa Dorzecza Słupi, którzy przyjechali z siedmiu placówek: Szkoły Podstawowej w Głobinie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępic, Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, Zespołu Szkół w Potęgowie, Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce, Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie. Zmagania solistów na scenie oceniała komisja w składzie: Medea Berianidze, Zbigniew Piątkiewicz, Zbigniew Baubatun.

Uczestniczy przeglądu rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: soliści 7-12 lat, 13-16 lat oraz 17 lat wzwyż. W kategorii soliści 7-12 lat I m-ce zajęła Michalina Boniecka z GOK w Potęgowie, II m-ce zajęła Agata Tutak ze Szkoły Podstawowej w Głobinie, a III m-ce Zuzanna Fitowska z Zespołu Szkół w Potęgowie. Komisja przyznała wyróżnienia dla: Wiktorii Celban z GOK w Potęgowie, Olgi Kopczewskiej z Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, Lucjana Jaworskiego z Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. Ponadto w tej kategorii wystąpili: Kacper Gołacki, Agnieszka Malinowska i Ewarys Jaworski z CEiK w Damnicy, Alicja Porębska, Aleksandra Kania, Jakub Żurawski, Kamila Nowak z Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

W kategorii soliści 13-16 lat najlepszy był Maciej Klassa z Zespołu Szkół w Potęgowie, na II m-cu uplasował się Paweł Grązka z Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, III m-ce zajął Piotr Fitowski z Zespołu Szkół w Potęgowie. Wyróżnienie otrzymali Michał Poszke i Krzysztof Żurawski z GCKiP w Kobylnicy. Udział w konkursowych zmaganiach wzięli również: Hubert Przybysz GCKiP w Kobylnicy, Natalia Syldatk i Klaudia Jastrzębska z ZS w Czarnej Dąbrówce.

W kategorii soliści 17 lat wzwyż I m-ce na perkusji zdobyła Dagmara Natkaniec reprezentująca Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, II m-ce zajął Maciej Basiak z GOK w Potęgowie, III m-ce zajął senior konkursu, Pan Stefan Mazur, który reprezentował Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kępice. Wyróżnienie w tej kategorii przypadło dla Tomasza Sklepowicza z GOK w Potęgowie. Decyzją jury Grand Prix "I Przeglądu Solistów- Instrumentalistów" otrzymał Paweł Zieliński.

Laureaci przeglądu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostały dofinansowane w ramach realizacji zadania. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy za zajęcie miejsc w poszczególnych kategoriach oraz za udział. Na wszystkich przybyłych czekał słodki poczęstunek oraz zimne i gorące napoje. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu. Dziękujemy Wam za wkład pracy włożony w przygotowania do konkursu, a rodzicom i instruktorom za zaangażowanie.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.