Imieniny: Magdaleny, Mileny i Józefa
22 Lipiec 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino PGR

Założeniem inwestycji była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino tj. połączenie miejscowości z drogą powiatową nr 1193G o długości 595,50 mb. W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę istniejącej

nawierzchni z płyt betonowych drogowych w ilości – 1.575 m2.Szerokość drogi 5,5 m, w tym jezdnia betonowa o szerokości 4,0 m i po obu stronach po 0,75 m pobocza utwardzone z kruszywa łamanego naturalnego.

 

 

Wartość wykonanych robót budowlanych: 443.131,24 zł

 

Wykonawcą robót drogowych była firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego „SZYMCZAK” Tomasz Szymczak Witkowo 24, 76-214 Smołdzino

 Wykonawcą projektu i nadzoru inwestorskiego był Juliusz Bernat „Projektowanie i Nadzór” ze Słupska.

 Roboty rozpoczęto w dniu 25.09. 2017 a zakończono dnia 23.10.2017r.

 Inwestycja realizowana ze środków Gminy Potęgowo.