Imieniny: Iwony, Michała i Renaty
23 Maj 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Odbiór końcowy linii kablowej oświetlenia drogowego Łupawa – Malczkowo

Zakończono budowę linii kablowej oświetlenia drogowego Łupawa – Malczkowo.  

 

31 sierpnia dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zakres zadania obejmował budowę linii kablowej oświetlenia zewnętrznego przy drodze gminnej, dla ruchu pieszego i rowerowego Łupawa- Maczkowo, od chodnika przy drodze powiatowej nr 1188G (Łupawa) wzdłuż drogi Wojewódzkiej nr 211, do wjazdu do Pałacu w Malczkowie.  Prace na tym terenie trwały od początku lipca br.

 W ramach inwestycji wybudowano linię kablową o długości 1.344 mb. Zamontowano 28 kpl  opraw oświetleniowych o mocy 35 W. Instalacja jest włączona do sieci energetycznej poprzez szafkę pomiarową zlokalizowaną w pobliżu stacji transformatorowej. Aby oświetlenie mogło służyć mieszkańcom potrzebna jest jeszcze instalacja licznika przez Zakład Energetyczny, która nastąpi w przeciągu najbliższych dni.

 Po wykonaniu w/w sieci pozostały środki finansowe, które umożliwiają wybudowanie  dalszego odcinka sieci o długości ok. 300 mb  przy drodze powiatowej – wjazd do miejscowości Łupawa. W ramach tego zadania jeszcze w tym roku wybudowane będzie kolejnych 7 punktów świetlnych.

 

 Wartość inwestycji wykonanej: 140.322 zł.

Wykonawcą robót była firma PROTEL Firma Usługowo – Produkcyjna Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino.  

Nadzór inwestorski pełniła firma „FIN-EL a.z.” Aleksandra Zielińska, 74-300 Lębork ul. Rodła 2A.