Imieniny: Emila, Heleny i Wiesława
22 Maj 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

XXXVI sesja Rady Gminy Potęgowo

28.04.2017

W dniu 27 kwietnia 2017r. odbyła się XXXVI Sesję Rady Gminy Potęgowo. Obecnych było 14 na 15 radnych. Sesję tradycyjnie otworzył Przewodniczący Waldemar Zientarski. Na sesji obecny był również Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwini, Skarbnik Małgorzata Dąbrowska, pracownicy Urzędu, kierownicy jednostek, sołtysi i przybyli goście. Po przyjęciu spraw porządkowych Wójt Gminy Potęgowo złożył informację z działalności międzysesyjnej. Spośród wielu spraw poruszonych przez Wójta ważna była dla naszej Gminy między innymi informacja o drodze ekspresowej S6. Wójt uczestniczył w dniu 26.04.2017 w spotkaniu  z wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa Jerzym Szmitem, zorganizowanym w Słupsku przez panią poseł Jolantę Szczypińską. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy regionu słupskiego oraz przedstawiciele biznesu.  Minister Szmit poinformował zebranych, że droga S6 w naszym regionie nie będzie budowana co najmniej do roku 2021.

 Następnie panie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny. Pani inspektor Anna Basarab powiedziała o zmianach, jakie nastąpią w systemie oświaty w roku szkolnym 2017/2018 i w jaki sposób szkolnictwo w naszej gminie do tych zmian się dostosowuje. Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016 przez przewodniczącą Justynę Wasylko.

 

Na sesji radni podjęli następujące uchwały:

1)    w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Potęgowie w 2017 roku,

2)    w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Potęgowo,

3)    w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach  stanowiących własność Gminy Potęgowo, 

4)    w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Potęgowo w projekcie grantowym pn. „Dobre konsultacje, dobry plan”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój 2014-2020,

5)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2017 rok,

6)    w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. wyjaśnienia skargi,

7)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze umowy darowizny,

8)    w sprawie zmiany uchwały nr XXX/225/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2017.

 

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Potęgowo przybyła na sesję pani Monika Juśkiewicz kierownik Rejonu w Słupsku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pani Kierownik poinformowała obecnych, że na terenie całego Województwa Pomorskiego prowadzona jest analiza organizacji ruchu drogowego.  Na odcinku drogi krajowej w Gminie Potęgowo zostaną do wakacji wykonane dwa lewoskręty w oznakowaniu poziomym: w Darżynie, na skrzyżowaniu Karżnica – Rębowo. Dalsze wnioski o lewoskręty (w tym w miejscowości Nowa Dąbrowa) będą rozpatrywane w najbliższej przyszłości.

Sesję zakończono interpelacjami radnych i wnioskami przybyłych gości.

 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
Events of the day 1 Maj 2018 (wtorek)
Events of the day 2 Maj 2018 (środa)
Events of the day 3 Maj 2018 (czwartek)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Events of the day 13 Maj 2018 (niedziela)
14
15
16
17
18
19
Events of the day 20 Maj 2018 (niedziela)
21
Events of the day 22 Maj 2018 (wtorek)
23
24
25
Events of the day 26 Maj 2018 (sobota)
27
28
29
30
Events of the day 31 Maj 2018 (czwartek)

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Sukcesy na II Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Rowach

Gminny Konkurs Historyczny 1 z 10 w SP w Potęgowie

Podpisano umowę na budowę Centrum Produktu Lokalnego w...

Uczniowie szkoły w Potęgowie na Słupskim Festiwalu...

Strażackie manewry w Nadleśnictwie Łupawa. Ćwiczyli...