Imieniny: Henryka, Anny i Włodzimierza
15 Lipiec 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

XLV Sesja Rady Gminy Potęgowo

29.11.2017

29 listopada odbyła się XLV Sesja Rady Gminy, w której uczestniczyło 13 z 15 radnych. Sesję otworzył tradycyjnie przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski. Następnie został ustalony porządek obrad, na który złożyło się stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji oraz zatwierdzenie porządku obrad. W dalszej części zostały złożone odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. Kolejno wójt gminy Potęgowo - Dawid Litwin, poinformował o swojej działaloności w okresie międzysesyjnym oraz przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Zanim radni przeszli do podejmowania uchwał, głos zabrali dyrektorzy szkół: z Potęgowa oraz Łupawy, którzy przedstawiali informację o wynikach egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017.

 

 

W wyniku głosowania podjęto następujące uchwały:

 

1)w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Potęgowo,

2)w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Karznica na lata 2017-2025”,

3)w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

4)w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

5)w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/261/2017 z dnia 27.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Potęgowo,

6)w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiem pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie”,

7)w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2017 rok,

8)w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2018”,

9)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów Głuszyno i Głuszynko w gminie Potęgowo,

10)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów Warcimino i Żychlin w gminie Potęgowo,

11)w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Potęgowie w 2018 roku,

12)zmieniającej uchwał Nr XLIII/322/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku,

13)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2017-2031.

 

Sesję tradycyjnie zakończyły interpelacje, zapytania od radnych oraz wolne wnioski.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Events of the day 18 lipiec 2018 (środa)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Sołecki Piknik Rodzinny w Żochowie

Zagospodarowanie parku w Skórowie – umowy podpisane

Goście z Ukrainy w SP w Potęgowie

Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Potęgowo –...

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Potęgowie

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Gminie Potęgowo