Imieniny: Bogusława, Jagody i Katarzyny
22 Marzec 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

XLV Sesja Rady Gminy Potęgowo

29.11.2017

29 listopada odbyła się XLV Sesja Rady Gminy, w której uczestniczyło 13 z 15 radnych. Sesję otworzył tradycyjnie przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski. Następnie został ustalony porządek obrad, na który złożyło się stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji oraz zatwierdzenie porządku obrad. W dalszej części zostały złożone odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. Kolejno wójt gminy Potęgowo - Dawid Litwin, poinformował o swojej działaloności w okresie międzysesyjnym oraz przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Zanim radni przeszli do podejmowania uchwał, głos zabrali dyrektorzy szkół: z Potęgowa oraz Łupawy, którzy przedstawiali informację o wynikach egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017.

 

 

W wyniku głosowania podjęto następujące uchwały:

 

1)w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Potęgowo,

2)w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Karznica na lata 2017-2025”,

3)w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

4)w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

5)w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/261/2017 z dnia 27.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Potęgowo,

6)w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiem pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie”,

7)w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2017 rok,

8)w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2018”,

9)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów Głuszyno i Głuszynko w gminie Potęgowo,

10)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów Warcimino i Żychlin w gminie Potęgowo,

11)w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Potęgowie w 2018 roku,

12)zmieniającej uchwał Nr XLIII/322/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku,

13)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2017-2031.

 

Sesję tradycyjnie zakończyły interpelacje, zapytania od radnych oraz wolne wnioski.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
Events of the day 1 marzec 2018 (czwartek)
2
3
4
5
6
7
Events of the day 8 marzec 2018 (czwartek)
9
Events of the day 10 marzec 2018 (sobota)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Events of the day 20 marzec 2018 (wtorek)
21
22
23
24
Events of the day 25 marzec 2018 (niedziela)
26
27
28
Events of the day 29 marzec 2018 (czwartek)
Events of the day 30 marzec 2018 (piątek)
Events of the day 31 marzec 2018 (sobota)

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Budowa ciepłociągu. 19 marca podpisanie umowy - kolejny etap

Czystość i porządek na terenie gminy Potęgowo

Dzień Kobiet w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie

Znana pisarka w Szkole Podstawowej w Potęgowie