Imieniny: Henryka, Anny i Włodzimierza
15 Lipiec 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

XLIII sesja Rady Gminy Potęgowo

27.10.2017

27 października odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy, w której uczestniczyło 14 z 15 radnych. Sesję otworzył tradycyjnie przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski. Następnie został ustalony porządek obrad, na który złożyło się stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji oraz zatwierdzenie porządku obrad. W dalszej części zostały złożone odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. Kolejno wójt gminy Potęgowo - Dawid Litwin, poinformował o swojej działaloności w okresie międzysesyjnym oraz przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Potem głos zabrali: dh Piotr Basarab - Komendant Gminny ZOSP RP w Potęgowie oraz nadkom. Grzegorz Jarosiewicz Komendant Komisariatu Policji w Główczycach, którzy przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy za trzy kwartały 2017 roku. Następny punkt obrad dotyczył informacji przedstawionych przez wójta oraz przewodniczącego Rady gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Podano także informację o wysokości podatku rolnego na 2018 r.

 

W wyniku głosowania podjęto następujące uchwały:

 1)      w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo,

 2)      w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku, zasad  jego poboru  i zwolnień od tego podatku,

 3)      w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2018 roku,

 4)      w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku,

 5)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2017 rok,

 6)      w sprawie zmian w WPF Gminy Potęgowo na lata 2017 – 2031,

 7)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej stanowiącej załącznik do planowanego do złożenia przez Gminę Potęgowo wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (Poddziałanie 5.4.2  „Zdrowie na Rynku Pracy”).

 8)      w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 roku.

Sesję tradycyjnie zakończyły interpelacje, zapytania od radnych oraz wolne wnioski.

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Events of the day 18 lipiec 2018 (środa)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Sołecki Piknik Rodzinny w Żochowie

Zagospodarowanie parku w Skórowie – umowy podpisane

Goście z Ukrainy w SP w Potęgowie

Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Potęgowo –...

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Potęgowie

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Gminie Potęgowo