Imieniny: Karoliny, Romana i Tomasza
18 Listopad 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą

15.07.2019

RLŚ.6182.2.2.2019 - Potęgowo, 04.07.2019 r.

Producenci rolni działający na terenie Gminy Potęgowo

Wójt Gminy Potęgowo informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2019 roku w gospodarstwach rolnych.

Poszkodowani rolnicy w terminie do dnia 17 lipca 2019r. mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Potęgowie w pokoju nr 15 i 27 lub na stronie internetowej Urzędu. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składany do ARiMR. Wypełniony wniosek musi być czytelnie podpisany przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo, pokój nr 15.

Uwaga ! Szacowaniu podlegają uprawy z których plony nie zostały zebrane!

Straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza. System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR) jest prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy na następujących kategoriach gleb w gminie Potęgowo:

Kategoria I – bardzo podatna na suszę,  gatunek gleby:

piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty - psp

Kategoria II – podatna na suszę, gatunek gleby:

piasek gliniasty lekki - pgl
piasek gliniasty lekki pylasty - pglp
piasek gliniasty mocny - pgm
piasek gliniasty mocny pylasty - pgmp

 

Zagrożenie suszą na terenie naszej gminy, wystąpiło w niżej wymienionych uprawach
w podziale na kategorie glebowe.

I kategoria gleb – następujące uprawy:

zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe

II kategoria gleb – następujące uprawy:

zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe.

W pozostałych kategoriach glebowych gminy Potęgowo nie stwierdzono zagrożenia wystąpienia suszy.

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku informuję, że mapa kategorii glebowych dla poszczególnych działek znajduje się pod adresem strony internetowej:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

W przypadku, gdy dla danej rośliny w tym łąk i pastwisk nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych. Zgodnie z wytycznymi administracji rządowej szacowania strat można dokonać jedynie na wniosek rolnika.

Aby otrzymać pomoc od państwa na odtworzenie produkcji, strata musi wynieść powyżej 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Szacowanie strat nastąpi po powołaniu przez Wojewodę Pomorskiego Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Potęgowo.

Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Gminy w Potęgowie jest p. Kamila Ramult pokój nr 27, tel. 59 845 49 87.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresaci
  2. a/a

 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Mieszkańcy Wieliszewa zyskali nową przestrzeń rekreacyjną

Wieczornica Święta Niepodległości w potęgowskim GCK

Uroczysty apel dla Niepodległej w SP w Potęgowie

Szkoła pamięta - uczniowie porządkowali cmentarz w Łupawie

Zakończono budowę ciepłociągu na ul. Racławickiej w...

Spotkanie z mieszkańcami Karżnicy