Imieniny: Magdaleny, Mileny i Józefa
22 Lipiec 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

V sesja Rady Gminy Potęgowo

31.01.2019

31 stycznia 2019 r. odbyła się V  Sesja Rady Gminy Potęgowo. Obecni byli wszyscy radni.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Zientarskiego, Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił informację z działalności międzysesyjnej. Minutą ciszy uczczono pamięć brutalnie zamordowanego w dniu 13 stycznia Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, na którego pogrzebie był Wójt Gminy Potęgowo.

Następnie inspektor ds. oświaty Anna Basarab przedstawiła zebranym sprawozdanie za rok 2018 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo.

Sesja zdominowana był sprawami organizacyjnymi, gdyż przyjęto na niej aż pięć uchwał dotyczących planu pracy Rady, jak również wchodzących w jej skład komisji.

Podjęto następujące uchwały:

 1.  w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/359/2018 Rady Gmin y Potęgowo z dn.24.01.2018r. w sprawie przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potęgowo-zachód”, w gminie Potegowo.
 2.  w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Potęgowo na lata 2019-2021.
 3.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Potęgowo na 2019 rok.
 5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Potęgowo na 2019 rok.
 6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Potęgowo na 2019 rok.
 7. w sprawie zatwierdzenia planu pracy  Rady Gminy Potęgowo na 2019 rok.
 8. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2019 rok
 9. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2019-2034
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Potęgowo
 11. w sprawie zatwierdzenia planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie na 2019 rok.

Nie podjęto natomiast uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 13/1, 13/4 oraz 8/9 w obrębie Piaseczno, gmina Potęgowo.

Na zakończenie zgłoszono wolne wnioski.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Gmina Potęgowo nagrodzona za działania senioralne....

Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej Grąbkowo - Runowo

Partnerstwo Gminy Potęgowo z Miastem i Gminą Radków

X sesja Rady Gminy Potęgowo. Absolutorium dla Wójta

Wyjazd uczniów SP w Potęgowie do Karlskrony

Biegi podczas XV Festynu Rodzinnego w Łupawie