Imieniny: Magdaleny, Mileny i Józefa
22 Lipiec 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Uwaga! Od 1 stycznia 2019 nowe stawki za odbiór odpadów

02.01.2019

Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Potęgowo z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik przyjęto nowe stawki, które będą obowiązywały z dniem 1 stycznia 2019 r.

  • Nowe stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Nieruchomości zamieszkałe – wysokość opłaty stanowi iloczyn nowej stawki i ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących daną nieruchomość:

13,20 zł za osobę przy segregacji odpadów

20,00 zł za osobę przy braku segregacji

 

2. Nieruchomości niezamieszkałe – wysokość opłaty stanowi iloczyn nowej stawki i ilości zadeklarowanych pojemników:

1) o pojemności  60 l    –    11,00 zł

2) o pojemności 110 l   –    19,00 zł

3) o pojemności 120 l   –    22,00 zł

4) o pojemności 240 l   –    41,00 zł

5) o pojemności 1100 l -   151,00 zł

6) o pojemności 5 m3 –     344,00 zł

7) o pojemności 7 m3 –     495,00 zł

8) o pojemności 9 m3 –     632,50 zł

 

1) o pojemności  60 l    –    16,50 zł

2) o pojemności 110 l   –    26,00 zł

3) o pojemności 120 l   –    30,00 zł

4) o pojemności 240 l   -     57,50 zł

5) o pojemności 1100 l -    206,00 zł

6) o pojemności  5 m3   _     481,00 zł

7) o pojemności  7 m3 -      687,00 zł

8) o pojemności  9 m3 -      893,50 zł

 

W związku z uchwaleniem nowych stawek właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt Gminy Potęgowo poinformuje właścicieli o zmienionej opłacie zawiadomieniem, które powinni Państwo otrzymać przed pierwszym terminem płatności  , t.j. 20 stycznia 2019 r.

Do złożenia nowych deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości, którym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została naliczona decyzją.

 

Wzrost stawek opłat spowodowany jest wzrostem kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na wzrost cen ma wpływ wiele czynników, t.j.: inflacja, zmiany cen za energię, zmiany cen za paliwo, wzrost opłat za korzystanie ze środowiska, a także systematyczne zwiększanie się ilości odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Potęgowo. Wszelkie środki, które wpływają do budżetu gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są wykorzystywane na realizację zadań związanych tylko i wyłącznie z gospodarką odpadami.

 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku aktualizacji danych zawartych w deklaracjach. W przypadku zajścia jakiejkolwiek zmiany mającej wpływ na wielkość miesięcznej opłaty (np. zmiana ilości osób lub ilości pojemników) istnieje obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty!

W 2019 r. planowane jest przeprowadzenie weryfikacji danych zawartych w deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Gmina Potęgowo nagrodzona za działania senioralne....

Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej Grąbkowo - Runowo

Partnerstwo Gminy Potęgowo z Miastem i Gminą Radków

X sesja Rady Gminy Potęgowo. Absolutorium dla Wójta

Wyjazd uczniów SP w Potęgowie do Karlskrony

Biegi podczas XV Festynu Rodzinnego w Łupawie