Imieniny: Magdaleny, Mileny i Józefa
22 Lipiec 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Spotkania w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego i Studium Gminy Potęgowo

01.02.2019

W dniach 14 stycznia oraz 28 stycznia 2019 r. odbyły się spotkania Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina wraz z pracownikami Urzędu Gminy z radnymi Gminy Potęgowo oraz urbanistami, wykonującymi prace planistyczne na rzecz Gminy Potęgowo. Celem tych spotkań był zapoznanie przybyłych ze stopniem zaawansowania procedur związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo.  Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów oraz Studium podejmuje Rada Gminy.

 

W dniu 14.01.2019r. zaprezentowano  projekty planów, których autorami są urbaniści: Filip Sokołowski i Joanna Norek. Są to:

1)      MPZP Centrum miejscowości Potęgowo i fragmentu obrębu Darżyno w gminie Potęgowo  (uchwała nr XLIX/358/2018 z dnia 24 stycznia 2018r.);

2)      MPZP dla terenów inwestycyjnych w obrębie Darżyno (uchwała nr XLIX/360/2018 z dnia 24 stycznia 2018r.)

3)      MPZP dla fragmentu obrębów Warcimino i Żychlin (uchwała nr xlv/338/2018 z 27 listopada 2017r.)

4)      MPZP dla fragment obrębów Głuszyno i Głuszynko (uchwała nr XLVII/337/2017 z dnia 29 listopada 2017r.)

5)      MPZP dla działki nr 309/3 w obrębie Darżyno (uchwała nr XXXIX/288/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.)

W dniu 28 stycznia 2019 r. z zaprezentowano projekt planu i Studium , których autorem jest urbanista Piotr Szafranowicz:

1)      MPZP Potęgowo – zachód (uchwała nr XLIX/359/2018 z dnia 24 stycznia 2018r.)

2)      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo (uchwała  nr XVIII/128/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.)

W trakcie prac nad projektem Studium przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z możliwością złożenia wniosku, co pozwoliło zaktualizować zapisy, dostosować do potrzeb  mieszkańców, inwestorów, turystów i innych. Studium niebawem będzie wyłożone do publicznego wglądu.

Przystąpienie do sporządzenia planów wynikało głównie z konieczności ustalenia zasad zabudowy i zagospodarowania w miejscowym planie zagospodarowania, by ograniczyć powstanie dużych hodowli zwierzęcych, a także ze względu na strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych oraz planowanych do wprowadzenia zmian w przepisach prawa, które utrudnią lub uniemożliwią realizację zabudowy w odległości mniejszej niż 10 krotna wysokość turbiny. Zgłaszane były także wnioski mieszkańców.

W ramach każdej procedury planistycznej odbędzie się wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu  i będzie to dla mieszkańców czas zgłaszania uwag i wniosków.

Spotkania przebiegły w dobrej atmosferze, była na nich duża frekwencja, a dyskusje okazały się owocne.

 

E. Bednarska, K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Gmina Potęgowo nagrodzona za działania senioralne....

Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej Grąbkowo - Runowo

Partnerstwo Gminy Potęgowo z Miastem i Gminą Radków

X sesja Rady Gminy Potęgowo. Absolutorium dla Wójta

Wyjazd uczniów SP w Potęgowie do Karlskrony

Biegi podczas XV Festynu Rodzinnego w Łupawie