Imieniny: Henryka, Jerzego i Arnolda
19 luty 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych 2019/2020

29.01.2019

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 31.01.2019r. do 08.02.2019r. rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, corocznie składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym na kolejny rok szkolny 2019/2020.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Potęgowo.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Potęgowo z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2019 z dnia 28.01.2019r. Wójta Gminy Potęgowo ustalono następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Przedszkola w Potęgowie oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Skórowie, Szkole Podstawowej w Łupawie i Szkole Podstawowej w Potęgowie na rok szkolny 2019/2020: Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 28.01.2019 r. Wójta Gminy Potęgowo

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący wg uchwały Nr III/19/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Rady Gminy Potęgowo.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potęgowo na rok szkolny 2019/2020 mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół zostały określone w Zarządzeniu Wójta Gminy Potęgowo nr 23/2019 z dnia 28.01.2019r.

UWAGA! Wzory wniosków znajdują się na stronach internetowych szkół oraz przedszkoli.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Events of the day 23 luty 2019 (sobota)
Events of the day 24 luty 2019 (niedziela)
25
26
Events of the day 27 luty 2019 (środa)
28

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Noworoczne spotkanie choinkowe w Żochowie

Podsumowanie kadencji sołeckiej 2015 - 2018

Informacje i wsparcie dotyczące programu Czyste Powietrze

Budowa targowiska „Mój rynek” wraz z Centrum Promocji...

Bal karnawałowy przedszkolaków w Łupawie