Imieniny: Alberta, Artura i Leopolda
15 Listopad 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Podsumowanie projektu Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo

Podsumowanie projektu Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo
14.09.2018

14 września w Gminnym Centrum Kultury odbyło się podsumowanie projektu „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo”, który od września 2016 roku realizowany był w naszych szkołach w Potęgowie, Łupawie i Skórowie.

Celem głównym projektu było podniesienie kluczowych kompetencji uczniów (560 osób), niezbędnych na rynku pracy. Wsparciem objęci byli również nauczyciele (42 osoby) w postaci szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.

Wartość projektu wyniosła 764 999,96 zł w tym dofinansowanie na poziomie 95% osiągnęło wartość 726 749,96 zł. Wkład własny Gminy w postaci udostępnienia sal na zajęcia wyniósł 38 250,00 zł.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia dla uczniów:
1. Z zakresu kompetencji kluczowych (tj. zajęcia z j.angielskiego- 408 godz., zajęcia komputerowe – 208 godz,, zaj. matematyczne oraz naukowo-techniczne- 672 godz., robotyka – 100 godz., zajęcia w mobilnym planetarium).
2. Z zakresu kreatywności i innowacyjności (tj. 224 godz. warsztatów kreatywnych, 2 pikniki edukacyjne).
3. Doradztwo edukacyjne dla uczniów ( doradztwo grupowe– 96 godz, indywidualne – 576 godz.)
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w wymiarze 1640 godz.
5. Wycieczka edukacyjna dla uczniów do Kaszubskiego Parku Miniatur i Gigantów.

Odbyły się również zajęcia dla nauczycieli z zakresu kompetencji społecznych, coachingu, brokeringu i TIK w łącznym wymiarze 128 godz.

Ponadto szkoły zostały wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne (m.in. laptopy, tablice interaktywne, rzutniki, wyposażone zostały pracownie chemiczne, przyrodnicze, geograficzne, językowe) za łączną kwotę ok. 140.000,00 zł ,w tym: SP Potęgowo 63.978,79 zł, SP Łupawa 56.899,30 zł oraz SP Skórowo 17.932,12 zł.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
Events of the day 1 Listopad 2018 (czwartek)
2
3
4
5
6
7
Events of the day 8 Listopad 2018 (czwartek)
9
10
Events of the day 11 Listopad 2018 (niedziela)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Events of the day 29 Listopad 2018 (czwartek)
30

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018

Wycieczka uczniów SP Potęgowo do Centrum Nauki "...

Gang Słodziaków w bibliotece SP w Potęgowie

Skórowo odzyskuje swój historyczny blask

Droga gminna w Warciminie - zakończony II etap przebudowy

Dotacja na remont zabytkowego kościoła w Skórowie