Imieniny: Alberta, Artura i Leopolda
15 Listopad 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018

09.11.2018
W dniu 8 listopada 2018 odbyła się  LVIII  sesję Rady Gminy Potęgowo, ostatnia w kadencji 2014-2018. Z tego tytułu bardzo ważnym punktem sesji były podziękowania dla radnych za ich 4-letnią działalność, a także podziękowania dla Wójta, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych za współpracę.
Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski wraz z Wójtem Gminy Potęgowo Dawidem Litwinem wręczyli na pamiątkę upominki, głównie fotografie i albumy. Był to bardzo uroczysty moment, a dla radnych, którzy nie zostali wybrani na kolejną kadencję lub też nie kandydowali, było to pożegnanie.   Pożeganiliśmy się więc z radnymi: Grażyną Pokuć, Izabelą Zielińską, Witoldem Krakowiakiem, Kazimierzem Połowienią, Bogdanem Chwalem i Krzysztofem Żegleniem.
 
Należy nadmienić, iż była to pierwsza sesja z wykorzystaniem systemu do prowadzenia na żywo relacji i retransmisji sesji Rady Gminy oraz systemu do elektronicznego głosowania za pomocą specjalnych urządzeń. Był to test, a od następnej sesji będzie można śledzić obrady na żywo poprzez stronę internetową Gminy.
 
Na sesji podjęto następujące uchwały:
1)      w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Żochowo dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku,
2)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” w latach 2019 – 2021,
3)     w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Z nową energią” przewidzianym do realizacji w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych w regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
4)     w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo,
5)     w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku, zasad  jego poboru  i zwolnień od tego podatku,
6)     w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2019 roku,
7)     w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 roku,
8)     w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku,
9)     w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2018 roku,
10)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2018-2034,
11)   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Gminy Potęgowo z dnia 2 maja 2012r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie.
 
Z racji tworzenia projektu budżetu na rok 2019 była to sesja bardzo ważna, gdyż ustalono, jak będą kształtowały się podatki w przyszłym roku i tak w skrócie:
- podatek rolny, ustalany na podstawie ceny 1 dt żyta (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 54,36 zł za dt), został obniżony do kwoty 48,82 zł, tj. o 10%;
- podatek od nieruchomości: nastąpi niewielki wzrost stawek, maksymalnie o 2,3%, a także utrzymanie stawek na dotychczasowym poziomie;
- opłata targowa wzrośnie o wskaźnik 2,3%, zaokrąglając do pełnych złotych;
- podatek od środków transportowych wrośnie o wskaźnik 1,6% ogłoszony przez Ministra Finansów.
 
Na skutek zmian w budżecie do realizacji wprowadzono nowe zadania:
- budowa sieci ciepłowniczej „na Skarpie” w Potęgowie (dotyczy 20 zabudowanych działek na ul. Racławickiej) – zadanie powiązane jest z realizowaną już inwestycją: Budowa sieci ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo;
- modernizacja źródeł ciepła w Szkołach Podstawowych w Łupawie i Skórowie (planowana wymiana starych nieefektywnych systemów grzewczych i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów).
 
Poza tym na sesji została przedstawiona informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Potęgowo za trzy kwartały 2018 r. Poproszeni o to zostali: komendant OSP Piotr Basarab oraz komendant Komisariatu Policji w Główczycach Adam Szerszeń.
 
Na zakończenie radni złożyli interpelacje, a goście wolne wnioski.
 
Szczegółowe informacje niebawem w protokole z sesji.
 
 
Poniżej zdjęcia wykonane przez pracowników UG oraz Macieja Szadzińskiego.  
 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
Events of the day 1 Listopad 2018 (czwartek)
2
3
4
5
6
7
Events of the day 8 Listopad 2018 (czwartek)
9
10
Events of the day 11 Listopad 2018 (niedziela)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Events of the day 29 Listopad 2018 (czwartek)
30

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018

Wycieczka uczniów SP Potęgowo do Centrum Nauki "...

Gang Słodziaków w bibliotece SP w Potęgowie

Skórowo odzyskuje swój historyczny blask

Droga gminna w Warciminie - zakończony II etap przebudowy

Dotacja na remont zabytkowego kościoła w Skórowie