Imieniny: Pelagii, Konrada i Zbysława
23 Marzec 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018

09.11.2018
W dniu 8 listopada 2018 odbyła się  LVIII  sesję Rady Gminy Potęgowo, ostatnia w kadencji 2014-2018. Z tego tytułu bardzo ważnym punktem sesji były podziękowania dla radnych za ich 4-letnią działalność, a także podziękowania dla Wójta, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych za współpracę.
Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski wraz z Wójtem Gminy Potęgowo Dawidem Litwinem wręczyli na pamiątkę upominki, głównie fotografie i albumy. Był to bardzo uroczysty moment, a dla radnych, którzy nie zostali wybrani na kolejną kadencję lub też nie kandydowali, było to pożegnanie.   Pożeganiliśmy się więc z radnymi: Grażyną Pokuć, Izabelą Zielińską, Witoldem Krakowiakiem, Kazimierzem Połowienią, Bogdanem Chwalem i Krzysztofem Żegleniem.
 
Należy nadmienić, iż była to pierwsza sesja z wykorzystaniem systemu do prowadzenia na żywo relacji i retransmisji sesji Rady Gminy oraz systemu do elektronicznego głosowania za pomocą specjalnych urządzeń. Był to test, a od następnej sesji będzie można śledzić obrady na żywo poprzez stronę internetową Gminy.
 
Na sesji podjęto następujące uchwały:
1)      w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Żochowo dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku,
2)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” w latach 2019 – 2021,
3)     w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Z nową energią” przewidzianym do realizacji w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych w regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
4)     w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo,
5)     w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku, zasad  jego poboru  i zwolnień od tego podatku,
6)     w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2019 roku,
7)     w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 roku,
8)     w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku,
9)     w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2018 roku,
10)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2018-2034,
11)   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Gminy Potęgowo z dnia 2 maja 2012r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie.
 
Z racji tworzenia projektu budżetu na rok 2019 była to sesja bardzo ważna, gdyż ustalono, jak będą kształtowały się podatki w przyszłym roku i tak w skrócie:
- podatek rolny, ustalany na podstawie ceny 1 dt żyta (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 54,36 zł za dt), został obniżony do kwoty 48,82 zł, tj. o 10%;
- podatek od nieruchomości: nastąpi niewielki wzrost stawek, maksymalnie o 2,3%, a także utrzymanie stawek na dotychczasowym poziomie;
- opłata targowa wzrośnie o wskaźnik 2,3%, zaokrąglając do pełnych złotych;
- podatek od środków transportowych wrośnie o wskaźnik 1,6% ogłoszony przez Ministra Finansów.
 
Na skutek zmian w budżecie do realizacji wprowadzono nowe zadania:
- budowa sieci ciepłowniczej „na Skarpie” w Potęgowie (dotyczy 20 zabudowanych działek na ul. Racławickiej) – zadanie powiązane jest z realizowaną już inwestycją: Budowa sieci ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo;
- modernizacja źródeł ciepła w Szkołach Podstawowych w Łupawie i Skórowie (planowana wymiana starych nieefektywnych systemów grzewczych i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów).
 
Poza tym na sesji została przedstawiona informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Potęgowo za trzy kwartały 2018 r. Poproszeni o to zostali: komendant OSP Piotr Basarab oraz komendant Komisariatu Policji w Główczycach Adam Szerszeń.
 
Na zakończenie radni złożyli interpelacje, a goście wolne wnioski.
 
Szczegółowe informacje niebawem w protokole z sesji.
 
 
Poniżej zdjęcia wykonane przez pracowników UG oraz Macieja Szadzińskiego.  
 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Events of the day 21 marzec 2019 (czwartek)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych –...

Gmina Potęgowo solidarna z osobami z Zespołem Downa

Panele fotowoltaiczne na kolejnych budynkach publicznych w...

W Łupawie powstaje teren rekreacyjny dla mieszkańców i...

Grand Prix chóru Cantabile na Powiatowym Przeglądzie...