Imieniny: Małgorzaty, Marty i Wiktora
22 luty 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Kolejne OZE w gminie Potęgowo i powiecie słupskim

Kolejne OZE w gminie Potęgowo i powiecie słupskim
26.07.2018

19 lipca rozstrzygnięto konkurs ogłoszony w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach które dofinansowanie otrzymał projekt pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego”.

W gminie Potęgowo instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostaną na 6 obiektach użyteczności publicznej - dodatkowa zdolność wytwarzania energii: 130 kW. (Urząd Gminy Potęgowo, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Potęgowie, Szkoła Podstawowa w Skórowie, Szkoła Podstawowa w Łupawie, Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie zarządzający Oczyszczalnią Ścieków w Darżynie). Wydatki gminy ogółem: 884 313,69 zł, w tym kwalifikowane: 710 429,07 zł - dofinansowanie EFRR: 603 864,70  zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie: Gmina Dębnica Kaszubska (Lider Projektu) wraz z Gminą Kobylnica, Gminą Potęgowo, Gminą Słupsk, Gminą Ustka i Stowarzyszeniem „KRÓLESTWO NATURY”.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej. Efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją i emisją.

Efekt ekologiczny- oszacowano, iż w wyniku realizacji projektu nastąpi roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wysokości 1490,46 tony równoważnika CO2. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii spowoduje również zmniejszenie ilości emitowanych do środowiska pyłów. Wszystkie działania podjęte w projekcie wpłyną na poprawę jakości powietrza i stan środowiska naturalnego, w tym obszary cenne przyrodniczo Natura 2000, a przede wszystkim na ochronę zdrowia ludzi.

Wydatki ogółem wynoszą: 12 075 730,74 zł, w tym kwalifikowane: 11 005462,63 zł, dofinansowanie EFRR: 9 354 643,20 zł, w tym:

1)      Gmina Dębnica Kaszubska (Lider Projektu)- wydatki ogółem: 2 119 588,44 zł, w tym kwalifikowane: 1 926 396,38 zł dofinansowanie EFRR: 1 637 436,92  zł,

2)      Stowarzyszenie „KRÓLESTWO NATURY”- wydatki ogółem: 5 889 540,06 zł, w tym kwalifikowane: 5 812 089,29 zł dofinansowanie EFRR: 4 940 275,89  zł,

3)      Gmina Kobylnica- wydatki ogółem: 1 108 471,41 zł, w tym kwalifikowane: 890 510,15 zł dofinansowanie EFRR: 756 933,62  zł,

4)      Gmina Potęgowo- wydatki ogółem: 884 313,69 zł, w tym kwalifikowane: 710 429,07 zł dofinansowanie EFRR: 603 864,70  zł,

5)      Gmina Słupsk- wydatki ogółem: 959 723,53 zł, w tym kwalifikowane: 771 010,90 zł dofinansowanie EFRR: 655 359,27  zł,

6)      Gmina Ustka- wydatki ogółem: 1 114 093,61 zł, w tym kwalifikowane: 895 026,84 zł dofinansowanie EFRR: 760 772,81  zł.

Zakres objęty wnioskiem z podziałem na partnerów projektu:

  1. Gmina Dębnica Kaszubska- instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostaną na 4 obiektach użyteczności publicznej: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, Zespół szkolno- Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej (dwa budynki), Szkoła Podstawowa w Motarzynie, - dodatkowa zdolność wytwarzania energii:109,89 kW. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej zamontowana zostanie również gruntowa pompa ciepła typu glikol–woda o mocy 300 kW. Montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej utworzy na obiekcie ZS w Dębnicy Kaszubskiej system energetyczny zbieżny z wyspą energetyczną zasilającą w energię elektryczną i cieplną.
  1. Stowarzyszenie „KRÓLESTWO NATURY”- projektem objęte zostaną budynki mieszkalne 165 członków Stowarzyszenia. Łączna dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej zamontowanych instalacji wynosi: 949,59 kW.
  2. Gmina Kobylnica instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostaną na 17 obiektach użyteczności publicznej - dodatkowa zdolność wytwarzania energii: 174,92 kW.
  3. Gmina Potęgowo instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostaną na 6 obiektach użyteczności publicznej - dodatkowa zdolność wytwarzania energii: 130 kW. (Urząd Gminy Potęgowo, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Potęgowie, Szkoła Podstawowa w Skórowie, Szkoła Podstawowa w Łupawie, Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie zarządzający Oczyszczalnią Ścieków w Darżynie).
  4. Gmina Słupsk instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostaną na 8 obiektach użyteczności publicznej i 4 budynkach mieszkalnych (bud. socjalne i społeczne) - dodatkowa zdolność wytwarzania energii: 145,245 kW.
  5. Gmina Ustka instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostaną na 17 obiektach użyteczności publicznej i 2 budynkach mieszkalnych (bud. socjalne) -dodatkowa zdolność wytwarzania energii: 115,44 kW.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Events of the day 23 luty 2019 (sobota)
Events of the day 24 luty 2019 (niedziela)
25
26
Events of the day 27 luty 2019 (środa)
28

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Ba karnawałowy Środowiskowych Domów Samopomcy z powiatu...

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

Noworoczne spotkanie choinkowe w Żochowie

Podsumowanie kadencji sołeckiej 2015 - 2018

Informacje i wsparcie dotyczące programu Czyste Powietrze