Imieniny: Bogusława, Gracjana i Laury
18 Grudzień 2017

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Dobre konsultacje, dobry plan

04.08.2017

Gmina Potęgowo przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Nastąpiło to na mocy Uchwały Rady Gminy Potęgowo Nr XVIII/128/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. W toku trwania projektu liczymy na zaangażowanie: mieszkańców, seniorów, rodzin z dziećmi, przedsiębiorców, ludzi aktywnych zawodowo, rolników, osób samotnych i niepełnosprawnych. Udział społeczeństwa jest realizowany na podstawie Indywidualnego Planu Konsultacji, w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”.

Zmieniane studium będzie uwzględniać obowiązujące przepisy w zakresie zabudowy mieszkaniowej, tak by można było pogodzić rozwój tej funkcji z możliwością budowy źródeł energii odnawialnej. Ponadto dokona się bilansu zagospodarowania obszarów Gminy i określi kierunki zmiany w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie konsultacji wykorzystane zostaną narzędzia i techniki adekwatne do procesu konsultacji społecznych takie jak:

  • zogniskowany wywiad grupowy ( focus ) oparty na scenariuszu prowadzony przez moderatora dotyczący poszczególnych grup społecznych;
  • badanie ankietowe w oparciu o kwestionariusz, prowadzone osobiście bądź on-line;
  • bezpośredni kontakt w siedzibie Urzędu Gminy w wyznaczonych miejscach;
  • rozpowszechnienie informacji poprzez plakaty i ulotki informacyjne;
  • konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy będą miały charakter otwarty, w których każdy będzie mógł zabrać głos i wnieść swoje uwagi bądź propozycje do projektu;
  • uruchomienie modułu konsultacje społeczne w ramach systemu e-geoportal przenoszący użytkownika do zapoznania się ze studium oraz link na stronie głównej do zgłaszania opinii, uwag czy postulatów.

Spotkania będą odbywać się z udziałem specjalnego zespołu roboczego, powołanego przez Wójta Gminy Potęgowo, złożonego z pracowników UG Potęgowo, oraz ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego.

W procesie konsultacji społecznych zostaną omówione zagadnienia dotyczące między innymi:

  • zrównoważonego wykorzystania zasobów gminy;
  • stworzenia sprawnie i zgodnie funkcjonującej struktury przestrzennej w gminie złożonej z terenów przyrodniczych, rolniczych, zurbanizowanych, terenów energii odnawialnej z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, podniesienia standardów życia, stworzenia zachęty dla potencjalnych inwestorów.

Projekt „Dobre konsultacje, dobry plan” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania wyniesie 28.715 zł Zakończenie projektu - maj 2018 r.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
Events of the day 1 Grudzień 2017 (piątek)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Events of the day 14 Grudzień 2017 (czwartek)
Events of the day 15 Grudzień 2017 (piątek)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

IIGminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej

„Kieruj się sercem – bądź świadomy na drodze”

Mikołaki w Gminnym Centrum Kultury

IV Powiatowy Przegląd Solistów - Instrumentalistów