Imieniny: Marii, Stefana i Andrzeja
16 Lipiec 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Dobre konsultacje, dobry plan

04.08.2017

Gmina Potęgowo przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Nastąpiło to na mocy Uchwały Rady Gminy Potęgowo Nr XVIII/128/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. W toku trwania projektu liczymy na zaangażowanie: mieszkańców, seniorów, rodzin z dziećmi, przedsiębiorców, ludzi aktywnych zawodowo, rolników, osób samotnych i niepełnosprawnych. Udział społeczeństwa jest realizowany na podstawie Indywidualnego Planu Konsultacji, w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”.

Zmieniane studium będzie uwzględniać obowiązujące przepisy w zakresie zabudowy mieszkaniowej, tak by można było pogodzić rozwój tej funkcji z możliwością budowy źródeł energii odnawialnej. Ponadto dokona się bilansu zagospodarowania obszarów Gminy i określi kierunki zmiany w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie konsultacji wykorzystane zostaną narzędzia i techniki adekwatne do procesu konsultacji społecznych takie jak:

  • zogniskowany wywiad grupowy ( focus ) oparty na scenariuszu prowadzony przez moderatora dotyczący poszczególnych grup społecznych;
  • badanie ankietowe w oparciu o kwestionariusz, prowadzone osobiście bądź on-line;
  • bezpośredni kontakt w siedzibie Urzędu Gminy w wyznaczonych miejscach;
  • rozpowszechnienie informacji poprzez plakaty i ulotki informacyjne;
  • konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy będą miały charakter otwarty, w których każdy będzie mógł zabrać głos i wnieść swoje uwagi bądź propozycje do projektu;
  • uruchomienie modułu konsultacje społeczne w ramach systemu e-geoportal przenoszący użytkownika do zapoznania się ze studium oraz link na stronie głównej do zgłaszania opinii, uwag czy postulatów.

Spotkania będą odbywać się z udziałem specjalnego zespołu roboczego, powołanego przez Wójta Gminy Potęgowo, złożonego z pracowników UG Potęgowo, oraz ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego.

W procesie konsultacji społecznych zostaną omówione zagadnienia dotyczące między innymi:

  • zrównoważonego wykorzystania zasobów gminy;
  • stworzenia sprawnie i zgodnie funkcjonującej struktury przestrzennej w gminie złożonej z terenów przyrodniczych, rolniczych, zurbanizowanych, terenów energii odnawialnej z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, podniesienia standardów życia, stworzenia zachęty dla potencjalnych inwestorów.

Projekt „Dobre konsultacje, dobry plan” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania wyniesie 28.715 zł Zakończenie projektu - maj 2018 r.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Events of the day 18 lipiec 2018 (środa)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Sołecki Piknik Rodzinny w Żochowie

Zagospodarowanie parku w Skórowie – umowy podpisane

Goście z Ukrainy w SP w Potęgowie

Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Potęgowo –...

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Potęgowie

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Gminie Potęgowo