Name-day: Grzegorza, Zofii and Felicji
30 September 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Sukces poprzez wyższe kwalifikacje - częściowo odpłatne kursy komputerowe, językowe i zawodowe

09.09.2020

CNJA EDUKACJA zaprasza osoby powyżej 18 roku życia do udziału w CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH szkoleniach zaplanowanych w projekcie pt. „Sukces poprzez wyższe kwalifikacje”:

  • 120 godzinne kursy komputerowe -  zgodne z ramami DIGCOMP
  • 120 godzinne kursy języka angielskiego lub niemieckiego - zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego
  • kursy zawodowe – tematyka i zakres zgodnie ze wskazaniem uczestnika

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do dokonania przelewem opłaty za uczestnictwo w projekcie: dla uczestników kursów językowych i komputerowych w wysokości 180 zł, dla uczestników kursów zawodowych w wysokości 5% ceny kursu.

W ramach planowanych kursów organizator zapewnia:

  • elastyczne godziny zajęć
  • realizacja w pobliżu miejsca zamieszkania / pracy uczestników
  • wyszkoloną kadrę o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym
  • bezpłatne materiały szkoleniowe
  • dofinansowanie kosztów opieki nad osobami zależnymi w czasie trwania szkolenia
  • realizację w pobliżu miejsca zamieszkania/pracy uczestników
  • możliwość prowadzenia kursów online

 Rekrutacja online oraz szczegóły dotyczące projektu znajdują się stronie: http://centrumidea.eu/projekty/sukces-poprzez-wyzsze-kwalifikacje

Projekt „Sukces poprzez wyższe kwalifikacje” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej 5: Zatrudnienie, dla działania: 5.5. Kształcenie Ustawiczne, realizowany przez CNJA EDUKACJA Witold Szaszkiewicz spółka jawna jako Lidera Projektu z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków oraz Partnerów Projektu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim, TIK lub zawodowych poprzez realizację szkoleń zakończonych egzaminami zewnętrznymi.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 lat i więcej uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie następujących powiatów woj. pomorskiego: wejherowski, pucki, lęborski, słupski, kartuski, kościerski, tczewski, starogardzki, gdański.

Okres realizacji projektu od 01.02.2020 r. do 31.01.2022r. Dofinansowanie projektu z UE: 1 764 021,05 zł.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Rozbudowa sieci wodociągowej w Łupawie

Inwestycja gminy Potęgowo nagrodzona w ogólnopolskim...

Zbliżają się Dni Solidarności z Osobami Chorującymi...

Podziękowania dla nauczycieli w placówkach Gminy Potęgowo

Rozpoczynają się roboty budowalne na ul. Kościuszki w...