Name-day: Jakuba, Karola and Piotra
28 January 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie - kolejny odbiór częściowy

14.08.2019

W dniu 13.08.2019 roku dokonano kolejnego odbioru częściowego inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I; II – Łupawa ”,  zgodnie z harmonogramem robót. Przedmiotem odbioru było wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej i częściowo kanalizacji tłocznej wraz z przyłączami do granicy działek posesji zabudowanych. Prace realizowane były w miejscowości Grąbkowo kolonia pod Dąbrównem i Grąbkowo kolonia pod Łupawą.

Stan wykonanych robót na dzień odbioru:

1. kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC Ø 200 PCV o długości 1.314,0 mb – pozostało do wykonania ok. 20 % ;

2. kanalizacja tłoczna z rur PE  Ø 110,  L=3.992,0 mb – wykonana w 100%;

3. przyłącza z rur Ø 160 PCV szt. 25 o łącznej długości L= 192,0 mb – wykonane w 80 %

4. Pompownie sieciowe (tłocznie) – szt 2 – roboty rozpoczęte, oczekiwanie na dostawę urządzeń.

Inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z posesji zlokalizowanych  w miejscowościach  Grąbkowo Kolonia I i II.  Ze względu na ukształtowanie terenu, ścieki z  Grąbkowa Kolonia I odprowadzone będą grawitacyjnie do pompowni (tłoczni) ścieków P1, w Grąbkowie Kolonia II do pompowni (tłoczni) ścieków P2.  Ścieki sanitarne z pompowni (tłoczni) P1 i P2 tłoczone będą przewodem tłocznym do kolektora kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w miejscowości Łupawa  i dalej odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Łupawie.

Odbiór realizowany był na podstawie zgłoszenia wykonawcy robót  - Zakładu Usługowo – Produkcyjno-  Handlowego „HIRSZ”, Stężycaz dnia 08.08.2019 roku o zakończeniu  robót  i gotowości do odbioru  częściowego budowy, zgodnie z umową nr 38/2018 z dnia 06.03.2018r i Aneksami  z dnia 17 sierpnia 2018 i 16 kwietnia 2019 r.

W odbiorze brali udział:

1. Danuta Huras                     - inspektor  UG Potęgowo

2. Wojciech Kostuchowski    - ZUP Potęgowo

3. Jarosław Dąbrowski           - ZUP Potęgowo

4. Stanisław Hirsz                  - wykonawca robót

5. Krzysztof Chwalisz           - inspektor nadzoru

 

Wartość  wykonanych robót to kwota     247.230,00 zł. brutto

Kolejny etap robót przewidziany jest do odbioru  w  listopadzie 2019 roku, natomiast cały zakres robót przewidziany jest do zakończenia w styczniu 2020 roku. 

Cała umowa opiewa na kwotę 1.567.801,35 zł brutto, obejmuje budowę kanalizacji o długości 5,498  km i dwie przepompownie.

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki częściowo umarzalnej.

D.Huras, K.Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Stan zaawansowania budowy sieci ciepłowniczej w Potęgowie

Zimowe szaleństwo w Czarnej Górze

Przebudowa drogi gminnej Nr 121025G Łupawa-Dąbrówno etap I

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino - etap II

dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na 6 obiektach...