Name-day: Kingi, Krystyny and Michaliny
24 July 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Usuwanie wyrobów zawierających AZBEST – wznowiony nabór wniosków

Usuwanie wyrobów zawierających AZBEST – wznowiony nabór wniosków
03.07.2019

Wójt Gminy Potęgowo informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO" (edycja 2019).

W związku z powyższym, Gmina Potęgowo (jako jednostka samorządu terytorialnego) planuje wystąpić z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na realizację zadań, związanych z demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy Potęgowo  (również takich, które znajdują się w miejscach do tego nieprzeznaczonych jak np. dzikie wysypiska czy posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

Zadania, planowane do dofinansowania muszą spełniać następujące wymogi:

a)      przeprowadzone zostaną na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,                                     

b)      zgodne będą z opracowanym i przyjętym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, obowiązującym na terenie gminy,

c)      przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71,poz.649 z późn. zm.),

d)      posiadać będą dokumentację fotograficzną obrazującą ich stan aktualny (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem, że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 31 maja 2019 r.

W przypadku zadania nie zakończonego przed 31 maja 2019 r. należy posiadać  m.in. fakturę za wykonaną usługę, kartę przekazania odpadu, polisę ubezpieczeniową wykonawcy, kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia wykonawcy do wykonywania działalności, protokół odbioru prac, zgłoszenie przystąpienia do prac oraz zgłoszenie robót właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych pochodzących z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku. W przypadku, gdy kwota dofinansowania łącznie nie wyniesie 100%, brakującą część Wnioskodawca dołoży z własnych środków.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5,
76-230 Potęgowo po wcześniejszym sprawdzeniu ich w pok. 29 lub 30.

Termin składania wniosków do 18 lipca 2019 r.

Wnioski o dotacje dostępne są na stronie www.potegowo.pl lub w Urzędzie Gminy w Potęgowie pok. 29 i 30.

Informacja o uzyskaniu dofinansowania oraz jego wysokości zostanie podana do wiadomości wnioskujących (właścicieli nieruchomości) po rozstrzygnięciu konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku. Planowany termin rozstrzygnięcia określony został do dnia 30 sierpnia 2019 roku. Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 06 września 2019 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. (59) 841 69 43 lub (59) 845 49 97.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Gmina Potęgowo nagrodzona za działania senioralne....

Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej Grąbkowo - Runowo

Partnerstwo Gminy Potęgowo z Miastem i Gminą Radków

X sesja Rady Gminy Potęgowo. Absolutorium dla Wójta

Wyjazd uczniów SP w Potęgowie do Karlskrony

Biegi podczas XV Festynu Rodzinnego w Łupawie